Dnevni centar za djecu s posebnim potrebama od oktobra, povećanje iznosa za smještaj u porodici

Dnevni centar za djecu s posebnim potrebama u okviru nove zgrade Centra za socijalni rad…