NEDJELJA

Pregled programa za nedjelju 09:40 TV Arena promo 10:00 Zavičaju mili raju /muzički program/ 11:15 Tema…

SUBOTA

Pregled programa za subotu 09:40 TV Arena promo 10:00 Vijesti /informativni program/ 10:00 Kulinarski šou 11:00…

PETAK

Pregled programa za petak 09:40 TV Arena promo 10:00 Vijesti /informativni program/ 10:10 Kulinarski šou 11:00…

ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 09:40 TV Arena promo 10:00 Vijesti /informativni program/ 10:00 Kulinarski šou 11:00…

SRIJEDA

Pregled programa za srijedu 09:40 TV Arena promo 10:00 Vijesti /informativni program/ 10:00 Kulinarski šou 11:00…

UTORAK

Pregled programa za utorak 09:40 TV Arena promo 10:00 Vijesti /informativni program/ 10:10 Kulinarski šou 11:00…

PONEDJELJAK

Pregled programa za ponedjeljak 09:40 TV Arena promo 10:00 Vijesti /informativni program/ 10:10 Zavičaju mili raju…