Na deponiji zbrinuto oko 35.000 tona komunalnog otpada /VIDEO/

Javno preduzeće “Eko-dep” poslovalo je pozitivno u prošloj godini. Napravljene su značajnije uštede izgradnjom dijela treće sanitarne ćelije. U 2020. godini na regionalnoj deponiji zaprimljeno je i zbrinuto oko 35.000 tona komunalnog otpada. Korekcije cijene deponovanja otpada za sada neće biti, kažu u tukovodstvu preduzeća.

Godina pandemije virusa korona nije ostavila negativan saldo na poslovni rezultat javnog preduzeća Eko-dep. Poslovali su pozitivno, a na takav rezultat kažu u rukovodstvu ovog komunalnog preduzeća, u velikoj mjeri uticala je i izgradnja dijela treće sanitarne ćelije na Regionalnoj deponiji, čime su znatno smanjeni operativni troškovi rada mehanizacije, a zaprimljena je i deponovana nešto veća količina komunalnog otpada u odnosu na godinu ranije.

Realizovana je u prošloj godini značajna investicija koja je u mnogome riješila održivost posla na deponovanju komunalnog otpada,kroz proširenje kapaciteta. U izgradnju dijela treće sanitarne ćelije Gradska uprava je uložila 1,6 miliona KM, dok je preduzeće u realizaciju ovog značajnog posla uložilo oko 50.000 KM.

Marjanović ističe da je preduzeće Eko – dep u posljednjih desetak godina bilježilo pozitivan poslovni rezultat, osim 2018. godine, kada su dobri rezultati izostali na kraju poslovne godine.

Cijena deponovanja komunalnog otpada na regionalnoj deponiji korigovana je najmanje u tri navrata u posljednjih desetak godina, pa trenutno iznosi 50 KM po toni, sa uključenim PDV-om, što još uvijek nije ekonomično za preduzeće koje mora redovno servisirati kreditne obaveze. Sudeći prema aktuelnom stanju u društvu i privredi usljed posljedica pandemije, ni ove godine neće biti prostora za dodatnu korekciju cijene deponovanja komunalnog otpada.

Komunalni otpad prikupljen na područjima lokalnih zajednica Bijeljina, Ugljevik, Lopare i Teočak pristiže na regionalnu deponiju u Bijeljini. Sanitarno odlaganje otpada vrši se od 2010. godine, a opština Čelić ni deceniju kasnije, nije se uključila u ovaj regionalni program zbrinjavanja otpada.

U ovoj godini planiranih investicija u smislu proširenja odlagališnih kapaciteta regionalne deponije nema. Naš zadatak je da obezbijedimo nesmetan rad preduzeća i obavljanje djelatnosti, kaže Marjanović.

Uz staro odlagalište Regionalna deponija se prostire na površini od oko 20 hektara. Prije trinaest godina zasađen je i zeleni pojas u blizini deponije, kako bi se i na takav način neutralisalo širenje neprijatnih mirisa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *