Demografi upozoravaju – Postajemo zemlja starih /VIDEO/

Iako se Bijeljina dinamično i brzo razvija, takođe ima izraženu negativnu stopu prirodnog priraštaja. Izraženo u brojkama- godišnje se rađa oko 830 ljudi, a umire više od 1400. Samo dvije opštine bilježe povećan prirodni priraštaj u RS. Demografi već godinama upozoravaju da postajemo zemlja starih. Da je  demografska slika u Bosni i Hercegovini prema podacima Agencije za statistiku BiH nedavno objavljenih, porazna, pokazuju i podaci da je u odnosu na prošlu godinu, 7.000 upisanih studenata manje na fakultetima, 188 odjeljenja je manje upisanih u osnovne i srednje škole, a mnogo vreći broj je i starijih u odnosu na radno aktivno stanovništvo.

Prema posljednjem popisu iz 2018 godine u BiH je bilo 78.000 studenata ,u RS od tog broja  29.600. Naš prostor ima negativan prirodni priraštaj, kao i migracioni saldo. Svaka sljedeća generacija upisanih u osnovne škole, srednje škole i fakultete je manja samo na osnovu tog kriterijuma, objašnjava profesor Pašalić.

Demografi nastavljaju da upozoravaju kako smo odavno prešli crvenu liniju kada je riječ o negativnom prirodnom priraštaju. Broj stanovnika kako u Federaciji tako i u Srpskoj će i prema najboljem mogućem scenariju nastaviti da se smanjuje u narednim decenijama. 

Prof. dr Stevo Pašalić

Prema procjenama Bijeljina trenutno  ima oko 103. 500 stanovnika, kaže Pašalić te da se ne trebamo razbacivati brojem od 120.000 jer nema toliko. Dodaje I da samo dvije opštine bilježe povećan prirodni priraštaj u RS.

Iako se Bijeljina dinamično i brzo razvija, takođe ima izraženu negativnu stopu prirodnog priraštaja. Izraženo u brojkama- godišnje se rađa oko 830 ljudi, a umire više od 1400.

Najvažniji podatak za demografe je stopa ukupnog fertiliteta, odnosno prosječno rađanje po ženi. U RS ni ti podaci nisu ohrabrujući, duboko smo ispod crvene linije. Stanovništva starijeg od 65 godina je skoro 20 odsto, dok je mlađih od 15 godina samo 13 odsto.

Podaci pokazuju i da je prosječna dob žene u RS, u kojoj se odlučuje za rađanje, pomjerena na 28 godina. Imajući u vidu da postajemo zemlja starih, kao i da se godina povećava dob za rađanje djece, bebi bum nikako ne možemo očekivati ni u anrednim godinama.

Do 2050 godine index starenja će se samo povećavati. Jedan broj opština u RS je i u fazi izumiranja, upozorava Pašalić.

Zato je kako kaže Pašalić, za demografsku obnovu neophodno sprovesti brojne mjere koje će smanjiti iseljavanje, odnosno imati koenzistentnu populacionu politiku.

Iseljavanje je glavni razlog smanjivanja broja stanovnika u većini zemalja i viši fertilitet nije nužno dovoljan za demografsku obnovu, koja ne može počivati samo na zakonskim rješenjima i podsticajnim mjerama Vlade RS. Potrebna je obnova društva na kojoj počiva svaki oblik boljitka, i političkog i ekonomskog – zaključuje Pašalić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *