Vareš na korak do rudnika zlata

Federalno ministarstvo okoliša i turizma potvrdilo je dozvolu kompaniji „Eastern Mining“ čime je ova bosanskohercegovačka istraživačko-razvojna kompanija u vlasništvu kompanije „Adriatic Metals“ iz Velike Britanije, došla na korak do izdavanja dozvole za eksploataciju zlata u Varešu, saznaje „Avaz“.

Ekspertna komisija

Dozvola je dodijeljena nakon predaje procjene uticaja na okolinu koju je „Eastern Mining“ pripremio u skladu sa zakonskim odredbama i revizijom peteročlane ekspertne komisije te javne rasprave.

Uz dozvolu za rudnik, postrojenje i odlagalište Veovača, kompaniji Eastern Mining su takođe dodijeljene preliminarne dozvole za vodu i životnu sredinu, demoliranje lokacije istorijskog postrojenja Veovača te preliminarne dozvole za vodu koje pokrivaju lokaciju rudnika, postrojenja i objekta odlagališta Veovača, uključujući i akumulaciju za skupljanje suvišne vode.

– Izdavanje Okolišne dozvole veliki je korak naprijed u procesu dobijanja dozvola za početak rada rudnika u Varešu. Uprkos svim izazovima u vrijeme pandemije COVID-19, vlasti u FBiH pokazale su veliku odlučnost da u što kraćem roku pokrenu naš projekat. Nastavljamo cijeniti savjetodavni i kooperativni pristup različitih sektora vlade u BiH i radujemo se kontinuiranom napretku Projekta Vareš”, naglasio je generalni direktor kompanije Eastern Mining, Miloš Bošnjaković.

Naredni korak kompanije Eastern Mining bit će zahtjev za dozvolu za prostorno planiranje Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Ovaj zahtjev uključuje saglasnosti devet različitih komunalnih i opštinskih preduzeća, a sve saglasnosti su već dobijene.

Mineralni resursi

Nakon dobijanja Dozvole za prostorno planiranje kompanija Eastern Mining predaće zahtjev za eksploataciju Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Kao dio procedure za odobrenje, Ministarstvo će održati javnu raspravu u Varešu na kojoj će građani i građanke imati priliku postaviti eventualna pitanja i od kompanije dobiti odgovore.

Eastern Mining d.o.o. bosanskohercegovačka je istraživačko-razvojna kompanija u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije. Primarni cilj kompanije fokusiran je na istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru opštine Vareš. Fokus aktivnosti u 2020. godini bit će daljna geološka istraživanja, kako na postojećem koncesionom prostoru tako i na širem regionalnom području, a sve u cilju povećanja potvrđenih rezervi rude i produženju životnog vijeka novog rudnika. Prema trenutnom planu, otvaranje rudnika i početak proizvodnje planiran je 2022. godine.

Komentari: