Opadanje i stabilizacija vodostaja nakon prestanka padavina

Na rijekama u Republici Srpskoj danas je primjetno opadanje i stabilizacija vodostaja nakon prestanka padavina i stabilizacije vremenskih prilika, saopšteno je iz Javne ustanove “Vode Srpske”.

Na svim vodomjernim stanicama u slivu Une i Vrbasa vodostaji su u stagnaciji i blagom opadanju i ispod kote redovne odbrane od poplava.

Vodostaj rijeke Bosne kod Doboja je u opadanju, kod Modriče u stagnaciji, a nizvodno kod Šamca u blagom porastu, ali ispod kote redovne odbrane od poplava.

Vodostaji na rijeci Drini su na svim mjernim stanicama u stagnaciji i ispod kote redovne odbrane od poplava.

Na rijeci Savi nizvodno od Broda vodostaj je u porastu, uz procjenu da će rasti do 26. juna i da neće preći kotu redovne odbrane od poplava, nakon čega se očekuje stagnacija i opadanje.

U opadanju su i bujični vodotoci na području Republike Srpske.

Prema meteorološkim prognozama, u narednom periodu neće biti obilnijih padavina, pa se očekuje potpuna stabilizacija vremenskih prilika i vodostaja u Republici Srpskoj.

Komentari: