Milionska dugovanja ostaju na papiru

Dug veći od 50.000 maraka prema Poreskoj upravi Republike Srpske imaju 954 preduzeća, a listu…

Zbog neizdavanja fiskalnih računa izrečene kazne od tri miliona KM

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske pojačali su rad na terenu kada je u pitanju kontrola…

Kroz fiskalne kase prošlo pet milijardi KM

U kasu trgovaca, ugostitelja i drugih privrednih subjekata, koji posluju u sistemu fiskalizacije, u prvoj…

Pri­vred­ni kri­mi­nal od­nio 3,44 mi­li­o­na

Po­re­ska upra­va RS je za šest mje­se­ci ove go­di­ne nad­le­žnim tu­ži­la­štvi­ma do­sta­vi­la 50 iz­vje­šta­ja i…

Maričić: Naplata javnih prihoda veća za 252 miliona KM

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić rekao je da je ova uprava u prvoj…

Stečaj precrtao 37,4 miliona maraka duga

Poreska uprava RS otpisala je lani 37,4 miliona maraka duga za poreze i doprinose koji…

Nova usluga “Poresko uvjerenje” za bržu i lakšu provjeru stanja obaveza

Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu elektronsku uslugu “Poresko uvjerenje”, putem koje…

E-usluge koristi 47.000 obveznika, slijedi izlazak na društvene mreže

Direktor Poreske uprave Srpske Goran Maričić izjavio je Srni da elektronske usluge ove uprave koristi…

Maričić: Naplata prihoda iz godine u godinu obara rekorde

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić izjavio je u intervjuu Srni da Uprava ima…

Otpisano 358 miliona duga

Poreska uprava RS otpisala je u prošloj godini potraživanja teška 358,30 miliona maraka, a najveći…

Na vrijeme prijaviti porez na dohodak

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je sve poreske obveznike, pa tako i nosioce poljoprivrednih gazdinstava,…

Slijedi pojačan nadzor u ugostiteljstvu

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da će u narednom periodu preduzeti niz mjera pojačanog…