Očuvati stabilnost bankarskog sektora u Srpskoj

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, kako bi bili zaštićeni korisnici bankarskih usluga, te očuvana stabilnosti bankarskog sektora u Srpskoj.

Iz Agencije je saopšteno da donošenje ovog akta predstavlja pravovremeni odgovor na ublažavanje sadašnjih i budućih rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, rastom inflacije i drugim poremećajima, te njihovim očekivanim efektima na bankarski sektor Republike Srpske.

“Usljed povećanog uticaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji ne omogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa, Agencija je smatrala potrebnim preventivno ublažiti moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju u Republici Srpskoj”, naglašava se u saopštenju.

Iz Agencije se naglašava da ova odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim i svim drugim rizicima kojima su banke izložene ili bi mogle biti u budućem periodu.

“Primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva uspostavljanje efikasnog procesa i kontrola sa ciljem planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje”, pojašnjavaju iz Agencije.

Primarni ciljevi odluke su ublažavanje naglog rasta kamata u Republici Srpskoj, odnosno zaštita korisnika bankarskih usluga, te stabilnost bankarskog sektora i postizanje makroekonomske ravnoteže, kao i dodatno stimulisanje banaka da pronađu način zadržavanja kamata na razumnim nivoima.

Time bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci.

“Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka može korisniku bankarskih usluga ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti ukoliko bi za iste nastupio status neizmirenja obaveza kao direktna posljedica značajnog rasta kamatnih stopa”, ističe se u saopštenju.

Kako se naglašava, potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatno indukovanim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika.

Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova odluka, navodi se, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sektor Republike Srpske će biti umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast učešća nekvalitetne aktive će biti minimizirane.

“S obzirom na očekivane dodatne pritiske ekonomskih šokova u prvoj polovini 2023. godine, Agencija će u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa dosadašnjom praksom, pratiti situaciju u finansijskom sektoru, te u skladu sa procjenom trenutnih potreba donositi i dodatne mjere u okviru svojih nadležnosti u svrhu zaštite građana, privrede i stabilnosti bankarskog sistema”, naglašava se u saopštenju.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *