“Komunalac”: 20.000 KM za rad zimske službe /VIDEO/

Cilj Zimske službe je da tokom zimskih mjeseci dobro obavi posao na čišćenju trotoara i javnih…

Putari spremni za zimu

Na području Grada Bijeljina održavanje saobraćajnica i javnih površina tokom zimskog perioda u sezoni 2019/2020. godina…

“Komunalac” spremno dočekuje zimsku sezonu /VIDEO/

Komunalac je već u toku ljetnjih mjeseci izvršio sve pripreme za rad zmiske službe. Mehanizacija za…