“Položaj djece u porodicama razvedenih roditelja” – II ciklus /VIDEO/

Od 2008. godine do 2019. procenat razvoda braka u BiH je porastao za 120%, dok je…

“Odraz tranzicijskih promjena i poslijeratnih trauma na djecu” – II ciklus /VIDEO/

Naša medijska kuća nastavlja serijal specijalizovanih emisija kroz projekat “Djeca u svijetu odraslih” , s tim…

“Upoznavanje sa proklamovanim opštim pravima djeteta – deklaracije, povelje…” – II ciklus /VIDEO/

Nezavisna televizija Arena nastavlja realizaciju projekta “Djeca u svijetu odraslih” kroz drugi ciklus specijalizovanih emisija. Po…

Položaj djece u obrazovnom sistemu i odraz online nastave na kvalietet obrazovanja /VIDEO/

Još jedna emisija koju naša medijska kuća realizuje u sklopu projekta “Djeca u svijetu odraslih”. Ovoga…

Politika nataliteta i demografska struktura /VIDEO/

U sklopu projekta “Djeca u svijetu odraslih” tema emisije je: Politika nataliteta i demografska struktura. Zemlje…

“Položaj djece sa poteškoćama u razvoju” /VIDEO/

U sklopu projekta “Djeca u svijetu odraslih” tema emisije je  – “Položaj djece sa poteškoćama u…

Socijalizacija djece u društvenu sredinu /VIDEO/

Da je posao vaspitanja djece danas izazovniji nego ikada slažu se svi stručnjaci. Djeca su sve…

“Položaj djece manjinskih nacionalnosti u višenacionalnim sredinama” /VIDEO/

Još jedna emisija u sklopu projekta “Djeca u svijetu odraslih”. Zakoni u BiH priznaju tri konstitutivna…

Poseban osvrt na položaj djece Roma i djece migranata /VIDEO/

Problemi s kojima se Romi susreću u BiH su brojni. Loši uslovi života, stambeni problemi, prepreke…

“Uticaj medija na djecu i štetnost neprilagodjenih programskih sadržaja” /VIDEO/

U sklopu projekta “Djeca u svijetu odraslih”, a u saradnji sa CPCD, USAID i Otvorenom mrežom…

Animiranje društvenih mreža i njihov uticaj na najmlađe /VIDEO/

Svaki treći tinejdžer ima mobilni telefon pokraj sebe na jastuku dok spava, te provede i do…

Stanje maloljetničke delinkvencije, prosjačenje, droga… /VIDEO/

Zašto sve više mladih dolazi u sukob sa zakonom, zašto su maloljetnici sve češći izvršioci teških…