“Uticaj medija na djecu i štetnost neprilagodjenih programskih sadržaja” /VIDEO/

U sklopu projekta “Djeca u svijetu odraslih”, a u saradnji sa CPCD, USAID i Otvorenom mrežom…

Animiranje društvenih mreža i njihov uticaj na najmlađe /VIDEO/

Svaki treći tinejdžer ima mobilni telefon pokraj sebe na jastuku dok spava, te provede i do…

Stanje maloljetničke delinkvencije, prosjačenje, droga… /VIDEO/

Zašto sve više mladih dolazi u sukob sa zakonom, zašto su maloljetnici sve češći izvršioci teških…

“Položaj djece u porodicama razvedenih roditelja”

Tema emisije ovog puta je “Položaj djece u porodicama razvedenih roditelja”. U ovoj emisiji razgovarali smo…

“Odraz tranzicijskih promjena i poslijeratnih trauma na djecu” /VIDEO/

“Odraz tranzicijskih promjena i poslijeratnih trauma na djecu” – tema je koja obuhvata širok spektar, međutim…

“Upoznavanje sa proklamovanim opštim pravima djeteta – deklaracije, povelje…” /VIDEO/

Prva od planiranih 12 emisija u ovom šestomjesečenom ciklusu koje NTV Arena realizuje u saradnji sa…