Sve mjere produžene do 12. oktobra

Republički štab za vanredne situacije produžio je do 12. oktobra sve dosadašnje preventivne mjere kojim se zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, poput svadbi, sahrana, s ciljem prevencije širenja virusa korona.

Zaključak Štaba stupa na snagu danom donošenja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Precizirano je da se ograničenje javnog okupljanja u grupama većim od 50 lica ne odnosi na rad ugostiteljskih objekata, odnosno broj lica koja će moći da borave u ugostiteljskim objektima zavisiće od površine objekta.

Ugostiteljski objekti, bioskopi, pozorišta, muzeji i slično dužni su da organizuju rad uz primjenu epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu, u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance.

Do 12. oktobra ograničen je rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 6.00 časova do ponoći.

Uvodi se obaveza ugostitelja i pružaoca usluga u oblasti kulture i umjetnosti /muzeja, bioskopa, pozorišta i slično/ da na ulazu u objekat postavi obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

Oblik i sadržaj obavještenja definisaće Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Osim dosadašnjeg nadzora od Republičke uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije, nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vršiće i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Do 12. oktobra dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Subjekti koji vrše registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija.

Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati rad sa građanima tako da na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu ući i boraviti, te obavezu održavanja rastojanja od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

Potrebno je omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

Nadzor nad primjenom ovog zaključka sprovode MUP, Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave, Komunalna policija.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije da na svom području donesu restriktivnije mjere u odnosu na one utvrđene ovim zaključkom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.