Prazno, neoznačeno ili prekriženo 80 odsto nevažećih listića

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH saopštila je da se na osnovu analize nevažećih glasačkih listića koju je sprovela, može zaključiti da je skoro 80 odsto analiziranih nevažećih listića prazno, neoznačeno ili prekriženo, što potvrđuje raniji stav da je riječ o volji birača da ne glasa ni za koga, odnosno o svojevrsnom bojkotu ili protestu birača.

U saopštenju se podsjeća da su pojedini akteri izbornog procesa nakon što je Komisija potvrdila rezultate Opštih izbora 2018. godine izrazili sumnju u pogledu broja nevažećih glasačkih listića i nastojali su to da povežu sa zloupotrebama i nezakonitostima.

Iako niko od 60.000 posmatrača nije stavio primjedbu u zapisnik sa biračkog mjesta u vezi sa brojanjem glasačkih listića, CIK BiH je donijela Zaključak i usvojila Metodologiju o analizi nevažećih glasačkih listića.

Suština usvojene Metodologije bila je utvrditi reprezentativan uzorak za analizu nevažećih glasačkih listića, na sistematičan način izvršiti obradu nevažećih glasačkih listića, te dobiti mjerljive pokazatelje na osnovu kojih će se pokušati dati relevantan odgovor na pitanje strukture i osnova nevažnosti glasačkih listića.

Analizom, koja je sprovedena od 9. decembra 2019. godine do 23. februara ove godine, obuhvaćeno je 300 biračkih mjesta, odnosno za svaki organ vlasti po 50 biračkih mjesta, na dovoljno reprezentativnom uzorku.

Ii CIK-a BiH naglašavaju da je riječ o analizi, a ne o brojanju glasačkih listića.

Analizirano je 2,90 odsto svih nevažećih glasačkih listića na Opštim izborima 2018. godine, odnosno 15.482 nevažeća glasačka listića

U okviru ove analize je utvrđeno postojanje 8.365 ili 54,04 odsto praznih /neobilježenih/ glasačkih listića, 3.830 ili 24,73 odsto precrtanih /neobilježenih, a prekriženih/ glasačkih listića, zatim 3.001 ili 19,38 odsto glasačkih listića na kojim su zaokružena dva ili više političkih subjekata i 286 ili 1,85 odsto glasačkih listića sa dopisanim sadržajem.

CIK napominje da je analiza pokazala da su svi analizirani nevažeći glasački listići autentični, odnosno da nije bilo kopiranih glasačkih listića bez vodenog žiga.

Cilj navedne aktivnosti CIK-a BiH bio je dobijanje stručnog nalaza o izvršenoj analizi nevažećih glasačkih listića kako bi se mogle preduzeti konkretne mjere koje bi dovele do smanjenja broja nevažećih glasačkih listića na budućim izborima.

Jedna od mjera koja može biti predložena jeste da se na glasačkom listiću predvidi opcija “Ne glasam ni za koga” što već kao praksa postoji u nekim državama i da se prazan neoznačen glasački listić ne broji u nevažeće glasačke listiće.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *