Pašalić: Uloženo 215 miliona KM u projekte zaštite od poplava

Vlada Republike Srpske uložila je 215 miliona KM da bi se poslije velike poplave 2010. godine vodoprivredni objekti doveli u funkcionalno stanje i podigao stepen zaštite od poplava u Srpskoj, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.

“Pored građevinskih radova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Javnom ustanovom `Vode Srpske` Bijeljina, radilo je i na brojnim nestrukturalnim mjerama čiji je cilj povećanje spremnosti reagovanja na poplave, mogućnost predviđanja nailaska poplavnih talasa i upravljanje poplavnim rizicima”, naveo je Pašalić.

On je istakao da je rađeno i na odbrani od suše izgradnjom sistema za navodnjavanje u opštinama Pelagićevo, Ljubinje, Bratunac, Trebinje i Bijeljina, izrađena je tehnička dokumentacija za projekte navodnjavanja na lokaciji Skelani u opštini Srebrenica, bijeljinskom naselju Batković i na lokalitetu Aleksandrovac, te sistema navodnjavanja Potkozarje u Gradišci, čija se realizacija planira.

“Nakon implementacije navedenih projekata, mjera koje su predviđene njima i donošenja većeg broja podzakonskih akata kojima je bliže definisano integralno upravljanje vodama u Republici Srpskoj, situacija u sektoru voda je primjetno bolja nego u periodu prije 2010. godine”, ocijenio je Pašalić.

On je dodao da ostvareni napredak pokazuje da se u sektoru voda u Republici Srpskoj radi kvalitetno i u skladu sa strateškim ciljevima, što stvara obavezu da se nastavi u istom smjeru i zadrži trenutni progres.

“U narednom periodu radiće se na donošenju mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, što je osnova za dalji rad na Planovima upravljanja rizicima od poplava”, naveo je Pašalić.

On je dodao da se planiraju i izmjene i dopune podzakonskih akata koje će omogućiti veću efikasnost i bolje funkcionisanje sektora voda, objavljeno je na sajtu Javne ustanove “Vode Srpske”.

“Od infrastrukturnih projekata izdvajaju se uređenje korita rijeke Janje na ušću u Drinu, izgradnja obaloutvrda na rijeci Drini, projekat navodnjavanja na području Semberije, nastavak radova na rekonstrukciji crpnih stanica na slivu rijeke Save, rehabilitacija korita rijeke Miloševice i Vrbasa, nadogradnja nasipa na rijeci Bosni u Modriči i zaštita od poplava naselja Bare u Doboju”, kaže Pašalić.

Za saradnju institucija Republike Srpske u sektoru voda sa odgovarajućim institucijama u Federaciji BiH i na nivou Savjeta ministara, sa regionalnim i međunarodnim institucijama u sektoru voda, ministar Pašalić je naveo da je uvijek bila na visokom nivou, kao i saradnja sa jedinicama lokalne samouprave.

On je napomenuo da su osnovni ciljevi svih uključenih u realizaciju projekata dobrobit stanovništva i povećanje nivoa zaštite od poplava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *