NSRS usvojila više zakona, nacrta zakona, izvještaja, kao i Program fiskalne konsolidacije /VIDEO/

Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku Zakon o Fondu solidarnosti Srpske kojim se uređuje pružanje pomoći radi naknade štete ili direktne podrške civilnom i privrednom sektoru u okolnostima elementarnih nepogoda, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, zaraznih bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu i drugih događaja koji se nisu mogli predvidjeti.

Fond solidarnosti će u skladu sa ovim aktom preuzeti prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacionog fonda koji će prestati da postoje.

Novoosnovani Fond solidarnosti trebao bi da obezbijedi jedinstvenu proceduru za pružanje pomoći u svim nepredviđenim situacijama.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u skladu sa kojim će biti formiran poseban registar ovih organizacija osnovanih u Srpskoj koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja.

Ovim aktom treba da budu uređeni uslovi i način obezbjeđenja javnosti rada neprofitnih organizacija, te propisana druga pitanja u vezi sa njihovim djelovanjem kako bi to bilo što transparentnije.

Od ukupno 65 prisutnih poslanika, za usvajanje ovog akta glasalo je 48, protiv je bilo 11, a šest uzdržano.

U vezi sa ovim aktom usvojen je zaključak SNSD-a da ovaj zakon bude upućen u javnu raspravu koja će biti sprovedena u roku od 30 dana, te da se u tom smislu konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije, te zainteresovani građani.

“Za organizovanje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo pravde koje će da dostavi o tome izvještaj parlamentu”, navedeno je u ovom zaključku.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije, koja će biti osnovana radi obezbjeđivanja sistematičnog razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronske uprave u Srpskoj.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama Zakona o republičkoj upravi kojim se mijenja opis poslova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u dijelu koji se odnosi na oblast informaciono-komunikacionih tehnologija, a u skladu s tim mijenja se i sam naziv ministarstva u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Po hitnoj proceduri usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti, kojim se zabranjuje promet lijekova van apoteke, uključujući promet lijekova putem interneta i pošte.

Poslanici su usvojili i Zakon o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske kojim su uređene posebne obaveze izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave u obavljanju javne funkcije, te su, između ostalog, propisani principi djelovanja u obavljanju javne funkcije za ova lica.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske radi preciznijeg definisanja sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske čija je najznačajnija novina mogućnost plaćanja novčane kazne i troškova platnog prometa elektronskim putem, uz korištenje POS terminala, na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa, prilikom čega se izdaje dokaz o uplati.

Usvojen je Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj kojim se uspostavlja sveobuhvatan i kvalitetan pravni okvir u toj oblasti, a proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju čiji je cilj prolongiranje ranije utvrđenog roka za uvođenje takozvane djelimične liberalizacije cijena osiguranja od auto-odgovornosti sa 15. oktobra 2023. godine na 1. januar 2027. godine da bi se tržište osiguranja dodatno osnažilo i blagovremeno ispunili preduslovi za uspješno realizovanje te reformske mjere.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja Centralni informacioni sistem u toj oblasti u Srpskoj, a sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Ovaj akt biće upućen u javnu raspravu da bi se dobilo što kvalitetnije zakonsko rješenje.

Poslanici su usvojili i Program fiskalne konsolidacije za period 2024. do 2026. godine u kojem se navodi da bi privredni rast Srpske do 2026. godine trebalo da iznosi od 2,1 do 3,5 odsto i da je Vlada pripremila mjere koje će do toga dovesti.

Usvojeni su i izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaji Agencije za osiguranje Srpske za 2022: izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju.

Usvojen je izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Srpske za 2022.

Poslanici su usvojili i izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, odnosno izvještaj o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za 2022. godinu i godišnji revizorski izvještaj za 2023.

Skupština je za zamjenika pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem zamjenika u Banjaluci izabrala Zorana Gvozdenovića na četiri godine, a za zamjenika pravobranioca Srpske sa sjedištem zamjenika u Prijedoru na isti period je izabrana Bojana Rauš.

Za člana Regulatorne komisije za energetiku Srpske izabran je Slobodan Šaraba na pet godina.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zaključio je rad pete redovne sjednice parlamenta.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *