Nepravilnosti u svakom trećem subjektu kontrole

Republički inspektori za hranu područnog odjeljenja Inspektorata u Bijeljini u 2019. godini izvršili su u unutrašnjem prometu 185 kontrola i u 63 slučaja utvrdili nepravilnosti, rekla je Srni načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću u Inspektoratu Republike Srpske Dušanka Makivić.

“U cilju otklanjanja nepravilnosti, subjektima kontrole izrečene su 62 upravne mjere kojima je naloženo preduzimanje potrebnih mjera i radnji, te je izdato 48 prekršajnih naloga u vrijednosti od 41.550 KM”, navela je Makivićeva.

Ona je navela da su inspektori najčešće konstatovali da zaposlena lica koja rukuju sa hranom nisu obavila redovni sanitarni pregled, nisu pohađala dodatnu edukaciju o higijeni hrane, subjekti nisu redovno vršili ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda, te nedostatke na deklaracijama i pratećoj dokumentaciji.

Makivićeva je navela da je Republička inspekcija za hranu u 2019. godini u Republici Srpskoj izvršila ukupno 1.542 kontrole, od kojih 185 na području bijeljinske regije.

Ona je naglasila da i opštinske i gradske inspekcije, u dijelu svojih nadležnosti, u objektima u kojima se prometuje i uslužuje hrana na godišnjem nivou izvrše nekoliko hiljada kontrola u kojima takođe preduzimaju korektivne i prekršajne mjere u zavisnosti od utvrđenih nepravilnosti.

“U okviru redovnih preventivnih kontrola proizvodnje i prometa hrane inspektori provjeravaju higijenske uslove objekta i opreme, ispravnost rashladnih uređaja, način čuvanja hrane, higijenske postupke zaposlenih, dokaze o zdravstvenom stanju i dodatnoj edukaciji lica koja rade sa hranom, deklaracije i senzorna svojstva hrane, ispitivanje hrane putem ovlašćenih laboratorija, vođenje evidencije o analizama i drugo”, kaže Makivićeva.

Utvrđivanje zdravstveno neispravne hrane, kaže ona, mnogo je rjeđe od utvrđivanja raznih nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati neispravnu hranu, kao što su neredovni sanitarni pregledi zaposlenih, propusti u održavanju higijene u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, nepravilna manipulacija hranom i slično.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *