Nepravilnosti u institucijama BiH: Privatna auta zaveli kao službena

Privatna vozila zaposlenih u institucijama na nivou BiH našla su svoja mjesta na parkingu zakupljenom isključivo za službena auta, a sve mimo pravila i uz obrazloženje da ih koriste i za poslovne svrhe usljed manjka onih službenih.

Podvukli su to revizori nakon što su prečešljali izvještaje Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2021. godinu, nakon čega su im dali i mišljenje sa rezervom u dijelu koji se odnosi na poštovanje akata koje su donijeli nadređeni te skrenuli pažnju i na još nekoliko nepravilnosti.

Služba je lani imala u kasi više od 15 miliona maraka, a na unajmljivanje imovine i opreme otišlo je 110.000. Za pokrivanje troškova unajmljivanja parking-prostora iskeširano je 99.927 KM.

Pravilnikom Savjeta ministara o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama BiH je definisano da institucija može internim aktom da propisuje način i mjesto parkiranja službenih vozila u sjedištu institucije ili putem zakupa parkinga sa pravnim licima.

Služba je na osnovu javnog poziva u avgustu 2021. godine zaključila ugovor o zakupu parking-prostora vrijedan 97.812 maraka sa PDV-om, na period od 1. septembra 2021. do 1. septembra 2022. u podzemnoj garaži poslovnog objekta “Siti centar” na Marijinom dvoru u Sarajevu.

Služba se, kako piše u revizorskom izvještaju, obavezala da će parking isključivo koristiti za parkiranje službenih vozila po spisku koji je prije početka korišćenja zakupa dužna dostaviti zakupodavcu koji se, s druge strane, obavezao da će obezbijediti 24 časa parking za vozila te voditi dnevne evidencije o korišćenju parkinga za svako vozilo. Uvidom u fakture zakupodavca revizori su uočili da su osim službenih vozila u značajnom broju parkirana privatna vozila zaposlenih u institucijama.

Prema usmenim obrazloženjima iz Službe odobreno je korišćenje parking-prostora za privatna vozila, jer institucije ne raspolažu dovoljnim brojem službenih vozila i zato koriste privatna vozila u službene svrhe. Dodali su da stoga služba nema argumente da uskrati korišćenje parkinga za privatna vozila.

– Iznesena argumentacija je neprihvatljiva, jer je Pravilnikom Savjeta ministara BiH o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama utvrđen broj vozila koja može imati svaka od njih. Aktom nije definisano pravo da institucije mogu povećavati raspoloživi u odnosu na odobreni broj vozila na način da stalno koriste privatna vozila u službene svrhe – naglašeno je u izvještaju.

Služba je, kako su podvukli i preporučili revizori, dužna da u skladu sa relevantnim propisima obezbijedi parking-mjesta isključivo za službena vozila, pri tome vodeći računa o namjenskom i racionalnom upravljanju predmetnim troškovima sa aspekta lokacijske udaljenosti institucija i stvarnih potreba za stalnim zakupom parking-mjesta.

Za potrebe institucija BiH, u zavisnosti od ranga, koriste se na stotine službenih vozila za čije održavanje na godišnjem nivou odlaze milioni maraka, a revizori svake godine na mnogim adresama prolaze dokaze da se ona ne koriste samo u poslovne svrhe, već i za privatne obaveze.

(Glas Srpske)


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *