Mišić: Izmjenama zakona zaštititi i stimulisati radnice i majke

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da putem izmjena seta zakona iz oblasti rada i zdravstva treba zaštititi i stimulisati radnice, majke i buduće majke s obzirom na to da stanovništvo postaje sve starije i malobrojnije.

Mišićeva je tokom predstavljanja inicijative Saveza sindikata za izmjene seta zakona iz oblasti rada i zdravstva ukazala na potrebu da žene, koje u trudnoći iz bilo kog razloga otvore bolovanje, za to vrijeme primaju 100 odsto plate, a ne 70 do 90 odsto kako je predviđeno pojedinim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ona je naglasila da za trudnice, koje imaju ugovor o radu na određeno vrijeme, a prije njegovog isteka otvore porodiljsko bolovanje, treba promijeniti odredbe Zakona o radu da bi dobile pravo da porodiljsko bolovanje iskoriste u punom kapacitetu, a ne samo 405 KM, kao i druge žene koje uopšte nisu radile.

“Treba predvidjeti da se period porodiljskog odsustva ne uračunava u vrijeme trajanja ugovora o radu”, rekla je Mišićeva na konferenciji za novinare.

Ona je napomenula da u Zakonu o radu treba predvidjeti da žena za vrijeme porodiljskog odsustva ima pravo na naknadu plate koju bi ostvarila kao da je bila na radu, kako je to i predviđeno za naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

“Prema Zakonu o radu, za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva, zbog čega porodilja može biti oštećena ukoliko tokom trajanja porodiljskog odsustva dođe do povećanja plate po bilo kom osnovu”, pojasnila je Mišićeva.

Ona je naglasila da je problem i što majke, koje otvore bolovanje da bi njegovale dijete, za to vrijeme primaju platu u umanjenom iznosu, kao za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

“Visinu ove naknade potrebno je povećati na iznos od 100 odsto, te je u tom smjeru potrebno izmijeniti pojedine odredbe Zakona o radu kojim bi se predvidjelo pravo majke na naknadu plate za vrijeme njege bolesnog djeteta uzrasta od sedam godina u punom iznosu”, objasnila je Mišićeva.

Prema njenim riječima, treba predvidjeti i u Zakonu o dječijoj zaštiti pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti djeteta, koja bi išla na teret Fonda.

Mišićeva je istakla da je ove probleme potrebno rješavati s ciljem popravljanja demografske slike, te da je ova inicijativa Sindikata upućena predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović.

“Ne mislimo da će njena podrška uopšte biti upitna, a sve s ciljem konkretne zaštite i podrške ženama da rađaju i da nas bude više”, rekla je Mišićeva.

Ona je dodala da je inicijativa poslata i Vladi Srpske, te svim poslodavcima, od kojih, takođe, očekuju podršku kako bi se već u prvom kvartalu krenulo u ozbiljne izmjene ovih zakona.

Generalni sekretar Saveza sindikata Goran Stanković rekao je da bi trebalo podržati ovu sindikalnu inicijativu i podsjetio da Sindikat pruža besplatnu pravnu pomoć trudnicama i budućim majkama, koje često budu oštećene kada je riječ o platama.

“Izmjene ovih zakona doprinijeće boljoj i kvalitetnijoj zaštiti žena i budućih majki. Hajde da nešto konkretno uradimo na tom planu”, poručio je Stanković.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.