Godišnji odmori prekinuli pregovore sa EU teške 250 miliona evra

Evropska komisija saopštila je da je zaključen memorandum o razumijevanju za dodjelu finansijske pomoći regionu zapadnog Balkana za ekonomski oporavak usljed pandemije kovida-19 sa svakom od zemalja u regionu, osim sa BiH, s kojom su pregovori i dalje u toku.

Kako je “Nezavisnim” rečeno u Delegaciji EU u Sarajevu, pregovori sa BiH su u toku i nastaviće se u narednim sedmicama. Oni su podsjetili da je u okviru tri milijarde evra vrijednog paketa makrofinansijske pomoći EU za više partnera iz procesa proširenja i susjedstva, za BiH određena makrofinansijska pomoć u iznosu od 250 miliona evra.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH za “Nezavisne” su rekli da su pregovori u toku, a da će nastavak pregovora biti nakon godišnjih odmora obje ugovorne strane, a na prijedlog EU.

Iako je proteklih dana bilo govora o tome da RS blokira donošenje ovog paketa, u Ministarstvu finansija RS kažu da je Vlada donijela zaključak kojim prihvata makrofinansijsku pomoć EU.

“Pregovori za memorandum o sporazumijevanju, kojim bi se pomenuti kredit realizovao, vođeni su usmeno, putem video-konferencija, i pismeno davanjem komentara na sporazume i ugovore koji će definisati taj finansijski instrument.

RS je aktivno učestvovala u pregovorima i na vrijeme dala svoje usmene i pismene komentare svim učesnicima u pregovorima”, kažu u ovom ministarstvu, i preciziraju da su o tome obavijestili svoje partnere u Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija FBiH, Centralnoj banci BiH i Brčko distriktu.

“Nakon što su komentari poslati, pregovori su trenutno pauzirani na zahtjev Evropske komisije zbog sezone godišnjih odmora. Po završetku iste, očekuje se nastavak pregovora sa uspješnim ishodom, s obzirom na to da je najveći dio predmetnih dokumenata usaglašen”, kažu oni.

U Evropskoj komisiji rekli su da memorandumi još samo nisu zaključeni sa BiH i Tunisom od svih zemalja s kojima se pregovori vode, bez navođenja detalja zbog čega je došlo do zastoja. Od ostalih zemalja u regionu, za Albaniju je predviđeno 180 miliona evra, za Kosovo 100 miliona evra, za Crnu Goru 60 miliona evra te za Sjevernu Makedoniju 160 miliona evra.

Od iznosa od 250 miliona evra za BiH, dio sredstava će biti usmjeren u vidu novčanih i materijalnih donacija, a dio u vidu povoljnih kredita koje će izdavati Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i Evropska investiciona banka i druge institucije.

Kako je ranije bilo govora, od ovog iznosa oko 80 miliona evra biće obezbijeđeno u vidu donacija za zdravstveni sektor i oporavak privrede. Sedam miliona evra namijenjeno je za urgentne medicinske potrebe, a ostalih 73,5 miliona evra za ublažavanje socio-ekonomskog uticaja pandemije. Ostatak sredstava će biti obezbijeđen kroz povoljne kredite.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.