Apel za zaštitu prava djece iz romskih porodica

Od 345 djece koja žive u romskoj zajednici u Bijeljini njih čak 60 prinuđeno je na prosjačenje, upozorili su iz Udruženja za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”, povodom Međunarodnog dana djeteta.

Prema evidenciji “Otaharina”, od 2017. godine do sada među Romima u Bijeljini prijavljeno je 18 slučajeva dječijih brakova.

U saopštenju se navodi i da na području Bijeljine živi 187 romskih porodica u kojima je 345 djece, a 90 odsto tih porodica su socijalno i ekonomski ugrožene i dodatno ih je pogodila situacija sa epidemijom virusa korona.

Udruženje “Otaharin” kroz Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu pruži oko 6.500 socijalnih usluga namijenjenih djeci u riziku.

“Želimo da podsjetimo kolika je važnost zaštite djece i dječijih ljudskih prava, kao i na činjenicu da u našem društvu živi veliki broj djece koja nisu dovoljno zaštićena, a odgovornost za zaštitu njihovog najboljeg interesa je na svima nama, institucijama, nevladinim organizacijama i svakom građaninu”, istakli su iz “Otaharina”.

Iz udruženja ističu da međunarodni standardi koji štite prava djece prepoznaju i definišu opasan dječiji rad na ulici kao rad koji šteti zdravlju, bezbjednosti ili moralu djece.

“Nažalost, za najveći broj ugrožene romske djece u Bijeljini ti standardi su samo mrtvo slovo na papiru jer krivična djela koja se vrše na njihovu štetu nisu kvalifikovana kao trgovina djecom, čime se položaj i patnja ove djece banalizuje, a djeca ne dobijaju zaštitu koja je propisana za žrtve trgovine ljudima”, navode iz “Otaharina”.

U saopštenju se ističe da se opasan dječiji rad često javlja istovremeno sa drugim oblicima najgoreg dječijeg rada, ropstvo ili praksa slična ropstvu, korišćenje djece za komercijalnu seksualnu eksploataciju, uključivanje djece u distribuciju narkotika i slično.

Iz “Otaharina” su naglasili da je u Bijeljini mnogo urađeno kako bi se uspostavili mehanizmi za zaštitu bezbjednosti djece, ali da nedostaje prihvatilište za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i koja su u riziku da postanu žrtve krivičnih djela, što je njihova inicijativa koja je podržana u Skupštini grada.

“Neophodno je da se ulože napori svih članova zajednice, ne samo profesionalaca i aktivista nevladinih organizacija, nego i svih građana, kako bi se negativne prakse kao što je eksploatacija djece prekinule, a djeci koja su izložena nasilju, eksploataciji i drugim krivičnim djelima budu zaštićena, sklonjena sa ulice i iz drugih sredina gdje je njihova bezbjednost ugrožena”, poručili su iz udruženja “Otaharin”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *