Završena Obuka transformativnih politika za osam preduzeća iz BiH /VIDEO/

Kroz projekat “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada” sprovedene su obuke transformativnih politika za predstavnike osam poslovnih subjekata. Obuka je dio aktivnosti koje u okviru ovog projekta provode Fondacija Infohouse iz Sarajeva i Fondacija „Lara“ iz Bijeljine.

Položaj određenih grupa u društvu i nejednakost neke su od čestih tema u sociologiji, dok se

u feminističkoj teoriji ukazuje na lošiji položaj žena u odnosu na muškarce. Gledajući sa istorijskog aspekta prvenstveno se uloga žene isticala kroz ulogu rađanja i brigu o domaćinstvu.  Najveće promjene u tom kontekstu desile su se u trenutku kada žene u većoj mjeri ulaze u svijet rada. Ulazak žena na tržište rada donio je brojne promjene ali se borba za ravnopravnost nastavila u ekonomskoj sferi. Danas se brojnim zakonima reguliše odnos prema ženama na radnom mjestu, ali se još uvijek nameće pitanje koliko se zakonska rješenja poštuju i primjenjuju u praksi.

Danas u globalnoj ekonomiji žene čine polovinu radne snage te je sve veći broj visokoobrazovanih žena, međutim i dalje su ponekad primorane izabrati zanimanje uz koje će lakše uskladiti privatne obaveze. Uz poteškoće pri zapošljavanju, na sceni su i određena ograničenja kod hijerarhijskog napredovanja žena.

Na petoj po redu obuci koja je održana u Bijeljini moglo se čuti da postoje brojne prepreke sa kojima se suočavaju žene na tržištu rada, a istaknuti su i pozitivni primjeri koje su kroz interne procedure preduzeli poslodavci kako bi podržali i dodatno osnažili žene na radnom mjestu.

Cilj ovakvih obuka je predstavljanje pozitivnih zakonskih rješenja, kako bi kompanije i privredni subjekti mogli kroz uvođenje internih efikasnih procedura da adekvatno reaguju i tako spriječe pojavu diskriminacije na radnom mjestu.

Govoreći o najčešćim primjerima mobinga na radnom mjestu, Izmirlija kaže.

Projekat međusektorsko portnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada traje 30 mjeseci, a njegova realizacija počela je u februaru prošle godine.

Nakon provedene obuke, u preduzećima koja su uključena u projekat biće izvršena procjena potreba i izgradnja kapaciteta, te će dobiti priliku da razviju integrativne i transformativne akcije za rješavanje štetnih uticaja na radna ljudska prava.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *