Više od 200 djece sa različitim oblicima devijantnog ponašanja

Centar za socijalni rad u Bijeljini registrovao je tokom prošle godine više od 200 djece i maloljetnika sa različitim oblicima devijantnog i asocijalnog ponašanja, od kojih je 39 maloljetnika u sukobu sa zakonom.

“Maloljetnička delinkvencija i problemi u ponašnju djece pojavljuju se na sve nižem uzrastu djeteta i determinisani su različitim biološkim i društvenim faktorima. Posebno je važan uticaj porodice i socijalne sredine, pa se osnivanje savjetovališta za porodicu nameće kao jedna od mogućih usluga u zajednici koju u narednom periodu treba promovisati i razvijati”, ocjenjuju stručnjaci Centra.

Prema izvještaju Centra za 2022. godinu, šest maloljetnika počinilo je krivična djela krađa i teška krađa, tjelesne povrede i pokušaja polne ucjene, 36 maloljetnika izvršilo je prekršaj, od kojih je 20 iz oblasti javnog reda i mira, a 16 iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U prošloj godini maloljetnicima je izrečeno 27 vaspitnih mjera, od toga jedno upućivanje u vaspitno popravni dom, jedna mjera obaveznog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, 20 sudskih ukora, jedna mjera pojačanog nadzora roditelja, četiri vaspitne mjera pojačanog nadzora organa starateljstva, te 12 drugih sudskih odluka kao što su naredbe o nepokretanju postupka, načelo oportuniteta, odbacujućih rješenja.

“Radom na terenu, te opservacijom i procjenom ličnosti, porodičnih i socijalnih prilika dolazimo do podataka da je riječ o djeci i mladima koji su konzumenti psihoaktivnih supstanci, koji ne pohađaju školu, agresivno se ponašaju, skloni su tučama, vrše krivična djela, imaju psihičkih problema”, navedeno je u izvještaju.

Stručnjaci Centra za socijalni rad u Bijeljini ističu da rad sa takvim licima zahtijeva multidisciplinarni pristup i nerijetko liječenje, koje je samo po sebi izazov jer ne postoje zdravstvene ustanove tog tipa na području Republike Srpske.

“Karakteristično je da nema krivičnih djela vezanih za promet i proizvodnju ili zloupotrebu droge kod maloljetnika, iako podaci sa terena ukazuju na drugačije stanje. Korištenje psihoaktivnih supstanci je fenomen sa kojim se ovo društvo suočava u ozbiljnom broju slučajeva i on utiče na pojavu drugih oblika devijantnog ponašanja u 2022. godini”, navode iz bijeljinskog Centra za socijalni rad.

Uočeno je da su problemi maloljetnika sve složeniji i da zahtijevaju institucionalnu brigu, posebno u slučajevima kada mjere pojačanih nadzora nemaju efekat, uz ocjenu da se mladima u okviru izrečenih mjera i postojećih ustanova ne nude programi u kojim bi mogli aktivno učestvovati, a kao razlozi za to navedeni su nedostatak stručnog kadra, nedostatak savjetovališta, klubova za mlade, različitih programa u zajednici.

“Saradnja sa porodicom i motivisanost samog maloljetnika su, takođe, na niskom nivou”, ocijenjeno je u izvještaju.

Upoređujući podatke nekoliko godina unazad, primjećuje se niži broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela, posebno težih, dok je daleko veći broj djece i mladih koji ispoljavaju različitu fenomenologiju asocijalnih obrazaca ponašanja i devijantnog ponašanja koja nisu krivična djela.

Kako je navedeno, fenomenologija izvršenja krivičnih djela sada je značajno uslovljena modernim tehnologijama, društvenim mrežama i uticajem medija, kao i tranzicijom kroz koju prolazi čitavo društvo i savremena porodica.

U toku 2022. godine Centar za socijalni rad sarađivao je sa srednjim školama u Bijeljini na rješavanju različitih problema djece i omladine kroz projekat “Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza”, koji realizuje Republički pedagoški zavod, uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Prema godišnjem izvještaju, Dnevni centar za djecu u riziku u Bijeljini je tokom prošle godine radio sa 42 korisnika, po 21 ženskog i muškog pola, od kojih 29 osnovaca, a 13 korisnika srednjoškolske dobi.

Broj korisnika povećan je za 24 odsto u odnosu na 2021. godinu.

U izvještaju je navedeno da je Centar za socijalni rad u Bijeljini u prošloj godini pružio više od 300 usluga duševnim bolesnicima, u 80 slučajeva radili su sa alkoholičarima, u 780 slučajeva na rješavanju narušenih porodičnih odnosa.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *