Sutra podjela paketa pomoći od evanđeoske crkve iz Brčkog

U prostorijama Dnevnog centra za djecu u riziku u Bijeljini sutra će korisnicima biti podjeljeni…

Za devet mjeseci pravo na invalidninu ostvarilo 365 lica

Mjesečnu naknadu na ličnu invalidninu od 100 KM do kraja septembra ostvarilo je 365 lica…

U hraniteljskim porodicama zbrinuto 15 djece

U devet mjeseci ove godine u 13 hraniteljskih porodica zbrinuto je 15 djece – korisnika…

Smanjen broj korisnika prava na novčanu pomoć

Broj korisnika prava na novčanu pomoć na području grada Bijeljina za devet mejseci ove godine…