Parlament RS potvrdio: Odluke Predsjedništva štetne po vitalni interes /VIDEO/

Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici, dvotrećinskom većinom, potvrdila izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika o proglašenju odluka Predsjedništva BiH usvojenih bez konsenzusa na sjednici održanoj 22. jula veoma štetnim po vitalne interese Srpske.

U vezi sa tim usvojena je odluka o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske prema kojoj je Odluka o odobravanju zaključivanja Memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti BiH i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija veoma štetna po vitalne interese Srpske.

Usvojena je i odluka o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske po kojoj je odluka o odobravanju zaključivanja Ugovora o pristupanju BiH Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021 veoma štetna po vitalne interese Srpske.

Usvojena je i odluka o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske prema kojoj je odluka o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću BiH u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA) 2021 veoma štetna po vitalne interese Republike.

Od 70 prisutnih narodnih poslanika za odluke o potvrđivanju izjava srpskog člana Predsjedništva BiH glasala su 62 poslanika, protiv su bila tri, a suzdržanih nije bilo.

Narodna skupština je sa 54 glasa “za” usvojila zaključke skupštinske većine, odnosno Klubova poslanika SNSD-a, DNS-a, SP-a, Demosa, NDP-a, Ujedinjene Srpske, SPS-a i poslaničke grupe Nezavisni poslanici u parlamentu Srpske u vezi sa izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika.

“Svjesni značaja upotrebe API (unaprijed dostavljenih informacija o putnicima) i evidencije PNR podataka (evidencija o imenima putnika), koji su se pokazali kao efikasno i neophodno sredstvo za organe sprovođenja zakona u efikasnom rješavanju savremenih bezbjednosnih prijetnji, Narodna skupština podržava zaključivanje sporazuma o razmjeni pomenutih podataka, ali isključivo u skladu sa pozitivnim pravnim propisima u BiH i međunarodnim standardima u ovoj oblasti, a posebno uvažavajući i štiteći osnovna ljudska prava građana predviđena međunarodnim instrumentima kojima je BiH pristupila i koja su zagarantovana Ustavom”, navedeno je u prvom zaključku.

U drugom zaključku skupštinske većine se ističe – Narodna skupština podržava učešće obrazovnih sistema iz BiH, odnosno Srpske, u Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS. Ugovor o pristupanju BiH tom istraživanju za 2021 ne odražava ustavnu strukturu BiH niti ustavne i zakonske nadležnosti Srpske ni u smislu načina na koji se prikazuju rezultati testiranja niti u smislu učešća predstavnika Srpske u Upravnom odboru i koordinacionim tijelima.

U trećem zaključku zadužuje se Vlada Srpske da preduzme potrebne aktivnosti da bi Srpska samostalno učestvovala u Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS.

“Narodna skupština podržava učešće obrazovnih sistema iz BiH, odnosno Srpske, u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika PISA 2021. Sporazum o učešću BiH u Programu PISA 2021 ne odražava ustavnu strukturu BiH niti ustavne i zakonske nadležnosti Srpske ni u smislu načina na koji se prikazuju rezultati testiranja niti u smislu učešća predstavnika Srpske u Upravnom odboru i koordinacionim tijelima”, navedeno je u četvrtom zaključku.

U petom zaključku zadužuje se srpski član Predsjedništva BiH da u skladu sa svojim ovlaštenjima, a u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, pokrene novu inicijativu i pregovore za zaključivanje Sporazuma o učešću BiH u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika PISA 2021 uz obavezno poštovanje mišljenja i stavova nadležnih organa Srpske. Za učestvovanje Srpske u PISA testiranju 2024. potrebno je preduzeti potrebne radnje da bi Srpska samostalno učestvovala u ovom programu.

Poslije ovih odluka Narodne skupštine, kako je propisano Ustavom, osporavane odluke Predsjedništva neće imati učinka.

Nakon glasanja, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je 15. posebnu sjednicu.

Kako je tekla rasprava pogledajte u video prilogu:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *