Neplaćen rad – najčešće pritužbe /VIDEO/

Na području  Semberije uočeno je blago poboljšanje u oblasti poštivanja  radničkih prava , kažu u Regionalnom sindikalnom centru Bijeljina . Tokom prošle godine Sindikat je na području ove regije učlanio oko 5.500 radnika. I u ovoj godini prema riječima nadležnih cilj je osnovati što veći broj sindikalnih organizacija u privatnom sektoru. Neredovne i niske plate, neadekvatni uslovi rada, neplaćen prekovremeni rad, ali i ostale naknade predviđene zakonom su ono na šta se radnici najviše žale predstavnicima bijeljinskog sindikata.

Tokom protekle godine na području koje pokriva Regionalni Sindikalni centar Bijeljina napravljen je blagi pomak kada je u pitanju poštovanje radničkih prava. Prema riječima nadležnih  kroz pregovore i dijalog sindikalne organizacije formirane su u nekoliko preduzeća.

Za ovu godinu sačinjen je plan i program rada , navodi Nedić , a prioritet je osnivanje sindikalnih organizacija u privatnom sektoru.

Jedna od posljednjih aktivnosti u koju je uključen Sindikat je i inicijativa o zabrani rada nedjeljom u trgovinama.  On navodi da su radnici u oblasti  trgovine u jako teškom položaju.

On poziva radnike da se učlane u sindikat i tako zaštite svoja prava.

Najveći problemi su i dalje u privatnom sektoru .

Radnička prava najviše se krše u  sektoru  trgovine , turizma i ugostiteljstva. Neredovne i niske plate, neadekvatni uslovi rada, neplaćen prekovremeni rad,  osnovni su  problemi na koje se radnici žale predstavnicima bijeljinskog sindikata.

Kada je riječ o kršenju radničkih prava najzraženija su u oblasti nepoštovanja radnog vremena .

I tokom ove godine nastavlja se borba za bolji položaj radničke populacije.

Nedić kaže da će Sindikat zaštititi svakog radnika. On je  pozvao radnike da ukoliko smatraju da su im prava ugrožena da im se obrate.

Takođe mogu i lično da se učlane u Sindikat ili da potraže besplatnu pravnu pomoć.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.