“Komunalac” – Dugovanja korisnika oko 900.000 KM /VIDEO/

Bijeljinsko preduzeće Komunalac od fizičkih lica potražuje oko 700.000 KM , dok pravna lica za odvoz komunalnog otpada Komunalcu duguju oko 280.000 KM.  Uprkos nagomilanim potraživanjima, ovo preduzeće sve svoje obaveze prema radnicima i dobavljačima izmiruje redovno.

Bijeljinsko preduzeće Komunalac poslovalo je pozitivno u prethodnom periodu, međutim pandemija se u velikoj mjeri odrazila na cjelokupan privredni život, a  kako bi olakšali poslovanje preduzetnicima koji koriste poslovne prostorije, odlučili su u ovom preduzeću da zakupce oslobode plaćanja jedne mjesečne naknade za mjesec april.

Problema ima sa naplatom potraživanja na ime pruženih usluga korosnicima. Statistika s kraja avgusta ove godine pokazuje, da su pravna lica u zaostatku sa isplatama svojih dugovanja u odnosu na fizička lica. Ipak ukupni saldo potvrđuje da Komunalac veću sumu novca potražuje od svojih korisnika fizičkih lica.

S druge strane Komunalac uprkos nagomilanim potraživanjima, sve svoje obaveze prema radnicima i dobavljačima izmiruje redovno, naglašava Cvijetinović.

Dobra je i vijest da u narednom periodu cijena odvoza komunalnog otpada neće rasti.

Sav prikupljeni komunalni otpad odvozi se i deponuje na regionalnu deponiju u Bijeljini. Cijena deponovanja otpada je 50 KM po toni. Radi se intenzivno i na zaključivanju ugovora sa više korisnika, pa bijeljinsko preduzeće komunalac danas usluge odvoza smeća vrši za 31.000 korisnika.

Na poslovima prikupljanja i odvoza komunalnog otpada angažovan je dovoljan broj radnika, međutim kako bi se i njima olakšao rad na terenu u Komunalcu razmišljaju i o zanavljanju voznog parka, ali prema riječima Cvijetinovića treba i za takav korak sačekati neko izvjesnije vrijeme.

Od polovine septembra najavljuje Cvijetinović, Komunalac će u seoskim mjesnim zajednicama koje podnesu zahtjev, izvršiti postavljenje kontejnera za odlaganje otpada sa njiva.

Osim Crnjelova, kontejneri za oslaganje kabastog otpada sa poljoprivrednih polja,  biće postavljeni i na području Batkovića, Amajlija, ali i u još nekoliko seoskih mjesnih zajednica. 

Odvoz ovog otpada Komunalac neće naplaćivati poljoprivrednicima, a u dogovoru sa preduzećem “Eko-dep” neće se naplaćivati ni deponovanje ovog otpada.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *