Kako održati sektor mljekartsva i kakvo je stanje na tržištu mlijeka ? /VIDEO/

Uprkos tome što je evidentan pad u proizvodnji mlijeka, Srpska proizvodi dovoljne količine za svoje…

Suša bere kukuruz; Pripremanje silaže u Semberiji počelo ranije nego što je to uobičajeno /VIDEO/

Nedostatak vlage i visoke temperature smanjile su prognoze za prinose žitarica, uljarica, krompira. Suša uporno…

Na farmama PD “Semberija” pripremljena kvalitetna silaža, kukuruz odolio suši na pojedinim lokalitetima /VIDEO/

Pripremanje silaže zahtjevan je i kompleksan posao, kako bi se obezbijedila kvalitetna hrana za ishranu…

Kako napraviti kvalitetnu silažu od kukuruza koji je pretrpio toplotni stres ? /VIDEO/

Teška sušna godina odraziće se na prinos i kvalitet silaže, ovog važnog stočnog hraniva, koje…

Semberski farmeri pripremaju silažu /VIDEO/

Suša je obrala dio ovogodišnjeg roda kukuruza. Ova ratarska kultura još uvijek odolijeva vrelinama uz…

Semberski ratari spremno dočekuju zimu

Silaža ima veliki značaj u savremenoj stočarskoj proizvodnji i od njenog kvaliteta zavisi profitabilnost farme…

Septembar – mjesec ubiranja ljetine i velikih radova u poljima /VIDEO/

Septembar je mjesec ubiranja ljetine i velikih radova u poljima. Završena je u Semberiji žetva…

Cilj PD “Semberija” liderska pozicija u proizvodnji kvalitetnog mlijeka /VIDEO/

Krupnim koracima se ide naprijed u sektoru animalne proizvodnje na Poljoprivrednom dobru “Semberija”. Cilj je…