Milovanović: Odbrana od poplava neuporedivo bolja /VIDEO/

Sanacija glavnog obodnog kanala na Savi u Crnjelovu veliki je regionalni projekat “Sava-Drina” koji se…

Milovanović: Biće sanirana klizišta na obodnom kanalu u Drakseniću

Direktora Javnog preduzeća “Vode Srpske” Miroslav Milovanović rekao je da će biti sanirana klizišta na…