Obalu Drine naseljavaju invazivne biljne vrste /VIDEO/

,,Eko put” u saradnji sa Udruženjem studenata biologije BiH, pod rukovodstvom mentora sa master ili doktorskim nivoom znanja, već godinu dana provodi ekološka istraživanja postojanja autohtonih vrsta, ali i invazivnih, odnosno vrsta koje preuzimaju područje ušća Dine u Savu. Kada se završi rezultati će biti prezeentovani

Bijeljina za sada, u neposrednoj blizini ušća ima Zaštićeno močvarno stanište “Gromiželj” površine oko 800 hektara koje naseljava niz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Najpoznatije je po praistorijskoj ribici mrguda ili Umbra krameri. Postupak dobijanja statusa zaštićenog područja je relativno zahtjevan.

Sadašnja istraživanja pokazuju da obalu Drine sve više naseljavaju invazivne biljne vrste koje potiskuju autohtone biljke.

Realizacija ovakvih projekata podrazumijeva i prekograničnu saradnju sa naseljima uz Drinu koja pripadaju Republici Srbiji.

Sve promjene na obali Drine i samom ušću u Savu se moraju evidentirati i uspostaviti saglasnost kako postupati sa tim područjem. Jedna od ideja je razvoj zelene ekonomije i zelenog i rurualnog turizma. 

Rješenje nije samo uvođenje gasa ili drugih energenata koji manje zagđuju vazduh, ili zatvaranje određenih gradskih podrućja za saobraćaj, nego i , kako je posebno istaknuto danas, pravljenej zelenih oaza i sadnja drveća u neposrednoj okolini višespratnica, kako bi se stvorili i humaniji uslovi za život.

Proglašenje ušća Drine u Savu i donjeg toka Drine za zaštićeno područje doprinijelo bio ne samo očuvanju tog ekosistema i ujedno većoj ekonomskoj akivnosti na tom području, nego bi umnogome doprnijelo i povećanju ekološge svijesti građana. 

Devastacija i degradacija žive sredine vidljiva je i u samom gradu. Banaj Luka je za posljednjih nekoliko godina pokrenula akciju sadnje više hiljada stabala, dok se u Bijeljini dešava obrnut proces. sijeku se i stabla koja su posađena prethodnih decenija, a ne radi se na podizanju novih zelenih površina, naročito u blizini zgrada.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *