Na tržištu bezbjedna hrana biljnog porijekla

Republička uprava za inspekcijske poslove konstatovala je da se na tržištu Srpske prometuje bezbjedna hrana biljnog porijekla koja ispunjava propisane uslove, te da domaći proizvođači poštuju pravila dobre poljoprivredne prakse, na način da sredstva za zaštitu bilja primjenjuju na adekvatan način.

Iz Inspektorata je saopšteno da su ovo pokazale do sada obavljene kontrole republičke inspekcije za hranu i republičke poljoprivredne inspekcije, koje sprovode pojačano uzorkovanje voća i povrća na tržištu, u cilju kontrole ostataka pesticida.

Do sada je analizirano 60 uzoraka voća i povrća, od čega je laboratorijskom analizom samo u jednom slučaju u uzoraku maline iz primarne proizvodnje utvrđen povećan sadržaj aktivne materije dimetoat /Dimethoat/, te je naloženo uništavanje zatečene količine od 98 kilograma maline.

U Inspektoratu pojašnjavaju da je, u skladu sa godišnjim Programom monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani biljnog porijekla, koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, za ovu godinu predviđeno uzimanje 146 uzoraka u unutrašnjem prometu i proizvodnji, koji će se u zavisnosti od vrste hrane ispitivati na 176 aktivnih supstanci.

Cilj sprovođenja monitoringa je zaštita zdravlja potrošača, utvrđivanja da li se poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj pridržavaju dobre poljoprivredne prakse, te smanjenje rizika izloženosti potrošača neispravnoj hrani biljnog porijekla.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, iz prometa su isključuje hrane biljnog porijekla koja ne ispunjava propisane uslove.

Kontrolom su obuhvaćene samostalne trgovine, veliki trgovački centri, tržnice, kao i domaći proizvođača u primarnoj proizvodnji.

Kod odabira uzoraka vodi se računa o porijeklu hrane, odnosno ravnomjerno su zastupljeni uzorci iz domaće proizvodnje i iz uvoza, a uzorkovanje se organizuje u skladu sa sezonskim karakterom određenih kultura.

____________________________________________
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.