Loše stanje putne mreže u Semberiji /VIDEO/

Stanje puteva u Semberiji nije dobro, žale se građani, posebno su kažu nezadovoljni stanjem lokalnih putnih pravaca do pojedinih semberskih sela, čiji je vijek eksploatacije odavno prošao i na kojima su evidentno je, nebezbjedni uslovi za saobraćaj.

55 lokalnih piteva dužine oko 250 kilometara, nekategorisani putevi u dužini od oko 1.500 kilometara i 225 gradskih ulica dužine oko 174 kilometra čini putnu mrežu kojom upravlja Grad Bijeljina. U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove kažu da su ove godine realiziovani svi ugovori, aktivno se radilo na pošljunčavanju, održavanju saobraćajne signalizacije, te krpljenju udarnih rupa. Problemi su napominju evidentni na lokalnoj putnoj mreži.

Informacija o stanju puteva izazvala je i na posljednjem zasijedanju Gradskog parlamenta diskusiju među odbornicima, a kako je ocijenjeno tokom rasprave, veoma loše stanje putne infrastrukture nije dalo prostora da ova informacija dobije odborničku podršku.

Stanje puteva na terenu je karastrofalno ocjenjuje odbornik DEMOS-a Čedomir Stojanović.

Odbornik Mustafa Gradaščević /SDA/ izrazio je nezadovoljstvo što se u Informaciji o putevima nigdje ne pominje Janja, kao ni neka druga mjesta.

Zbog nedostatka sredstava za održavanje putne mreže, danas smo u situaciji da pojedini putevi više nisu u stanju da kroz redovno održavanje mogu biti dovedeni u stanje za bezbjedno odvijanje saobraćaja, kažu u Odjeljenju. Odredili su i prioritete pa je kako kažu u planu rekonstrukcija ulice Stefana Dečanskog,te lokalnih puteva Bijeljina- Batković, Ljeljenča-Gornja Čađavica, Trnjaci-Međaši, te lokalni put Bijeljina-Amajlije. Spisak nije konačan, ali su za predviđene radove neophodna značajnija sredstva.

Predviđene cijene koje su navedene u izvještaju za radove na putevima su kako su ocijenili odbornici previsoke.

Moglo se čuti da je trenutno zaprimljeno više zahtjeva mještana iz mjesnih zajednica za radove na komunalnoj i putnoj infrastrukturi u odnosu na raspoloživa sredstva, pa su neki od prijedloga išli u pravcu da se za ove namjene iduće godine sredstva obezbjede putem kredita.

Treba voditi računa o prioritetima kada je o rekonstrukciji puteva riječ, a potrebno je napraviti plan i program rješavanja problema putne infrastrukture, moglo se čuti u skupštinskoj sali.

Na kraju odborničke rasprave informacija o stanju puteva nije prošla na skupštinskoj sjednici. Protiv usvajanja ove Informacije glasalo je 19 odbornika, pet je bilo za, a jedan uzdržan.

____________________________________________
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.