Kasipović: Izmjenama zakona predviđena kazna doživotnog zatvora /VIDEO/

Ministar Finansija Republike Srpske Zora Vidović istakla je danas u Banjaluci da je cilj Nacrta zakona o faktoringu povećanje naplate potraživanja i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija i konkurentnosti.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o upravnoj inspekciji kojim se uređuje organizacija i nadležnost Upravne inspekcije u Republici Srpskoj.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić je, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj nacrt zakona, navela da su razlozi za njegovo donošenje sadržani u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja uočene tokom primjene važećeg Zakona o upravnoj inspekciji.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić je tokom skupštinske rasprave o ovoj tački dnevnog reda ocijenio kao loš rad inspekcija u Republici Srpskoj i dodao da bi Poreska uprava trebalo da efikasnije naplaćuje poreze.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović je rekla da se poreski dugovi smanjuju u odnosu na neki raniji period, navodeći da je dospjeli dug poreskih obveznika prema Poreskoj upravi 194,7 miliona KM i da se to odnosi na potraživanja kada je riječ o stečajnim postupcima i likvidaciji. Drugi dio dospjelog duga, koji se nalazi u prinudnoj naplati, jeste 538,6 miliona KM, od čega se na zdravstvo odnosi 344 miliona KM.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, umjesto dugotrajnog zatvora, predviđena kazna doživotnog zatvora rekao je Kasipović obrazlažući ovo zakonsko rješenje. On je naveo da se kazna doživotnog zatvora propisuje i za terorizam.

Uslijedila je rasprava.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava, a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja, rekao je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj nacrt zakona, Kasipović je precizirao da su izmijenjene procesne odredbe koje su u funkciji višeg nivoa zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *