Za projekte više od 54 miliona KM

Godišnjim Planom sprovođenja Strategije razvoja grada Bijeljina za 2020. godinu predviđena su 52 projekta, a ukupna planirana vrijednost za njihovu realizaciju iznosi 54.098.193 KM, navedeno je u Planu, o kojem će sutra raspravljati odbornici bijeljinske Skupštine grada.

Riječ je o 15 projekata u okviru ekonomskog sektora, ukupne vrijednosti 5.136.900 KM, 26 projekata u okviru ekološkog sektora čija je ukupna vrijednost 44.053.293 KM i 11 projekata u društvenom sektoru, ukupne vrijednosti 4.908.000 KM.

Strategija integrisanog razvoja za period od 2014. do 2023. godine, revidirana za period 2019-2023, predstavlja ključni strateško-planski dokument grada Bijeljina, koji bi trebalo da podstiče budući rast i razvoj zajednice.

Strategija razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine i prostora.

Ovaj dokument izrađen je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja grada i sveukupnog života u njemu.

Revizija Strategije razvoja grada Bijeljina izvršena je tokom 2018. godine, a revidirani strateški dokument obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem sprovođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupno sprovođenje Strategije.

U procesu revizije Strategije razvoja grada Bijeljina vodilo se računa da bude usklađena sa Agendom 2030, odnosno sa ciljevima održivog razvoja.

Značajnu stavku u revidiranom strateškom dokumentu predstavlja i to što je, kroz niz projekata koji će biti realizovani, posebna pažnja posvećena uspostavljanju integrisanog pristupa zaštiti životne sredine, čime je znatno smanjen rizik od prirodnih katastrofa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *