U mandarinama iz Turske utvrđen povećan sadržaj pesticida

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je preduzeću sa sjedištem u Federaciji BiH uvoz 20.900 kilograma mandarina porijeklom iz Turske zbog povećanog sadržaja pesticida, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

U saopštenju se dodaje da je prilikom pregleda pošiljke nadležni inspektor izvršio uzorkovanje za laboratorijsku analizu radi ispitivanja ostataka pesticida.

“Na osnovu izvještaja o laboratorijskoj analizi izdatog od Instituta za vode Bijeljina, u analiziranom uzorku utvrđeno je povećano prisustvo pesticida iznad vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu zahtjeva uvoznika, izvršena je superanaliza drugog uzorka u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, kojom je potvrđena prva analiza, na osnovu čega je inspektor donio rješenje kojim je zabranjen uvoz sporne pošiljke i izdat nalog za njen povrat pošiljaocu ili uništavanje pod nadzorom nadležnog inspektora.

Republička fitosanitarna inspekcija prilikom uvoza voća i povrća u Republiku Srpsku, vrši uzorkovanje kako bi se utvrdilo da li je zdravstveno ispravno i bezbjedno za ljudsku upotrebu.

Najveći rizik kod ovih proizvoda predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikotoksina i toksičnih metala i upravo su to parametri na koje se vrše analize.

Iz Inspektorata napominju da upotreba pesticida nije zabranjena, da se oni koriste u proizvodnji većine vrsta voća i povrća, s tim da se moraju koristiti dozvoljena sredstva, u dozvoljenim koncentracijama i poštovati karenca, odnosno vrijeme koje treba da protekne od tretmana do upotrebe proizvoda.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *