U Japanu program za upravljanje vanrednim situacijama

Predstavnik Javne ustanove “Vode Srpske” Bijeljina Ivana Plavšić jedan je od učesnika programa “Jačanje kapaciteta…

Prenošenje iskustava Japana za smanjenje rizika od katastrofa

U gradu Kobeu u Japanu održava se program “Strategija otpornih društava na prirodne katastrofe” u…

Uspješna poslovna godina za JU “Vode Srpske”

Republika Srpska je od katastrofalnih poplava 2014. godine do danas uložila značajna sredstva u projekte…

Usaglašeni prijedlozi za uređenje Drine kod Pavlovića mosta

Na sastanku Zajedničke komisije Srbije i Republike Srpske usaglašen je niz konkretnih zaključaka i prijedloga…