Izvjesna nova bura u parlamentu: Mogu dvije plate, ali ne i duple funkcije

Da poslanici istovremeno ne mogu biti i direktori javnih ustanova i preduzeća ključna je odredba…

NS RS o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa /VIDEO/

Nastavljena je danas sjednica Narodne Skupštine Republike Srpske, a pred poslanicima više prijedloga i nacrta…

Parlamentarce izbacuju iz Komisije za odlučivanje o sukobu interesa

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izradilo je prednacrt Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama…

Sukob interesa na nivou BiH nema ko da sankcioniše

U slučaju i da se utvrdi da je neko od funkcionera na nivou Bosne i…

Sukob interesa dugogodišnja boljka koju niko ne liječi

Sukob interesa, odnosno nedozvoljeno obavljanje više javnih funkcija istovremeno, jedna je od najvećih boljki u…