Stepen ostvarenosti prava djeteta – istinsko ogledalo društva

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, u Gradskoj upravi Grada Bijeljina danas je održana konferencija za novinare na kojoj su govorili gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković i izvršni direktor Udruženja „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja – Otaharin“ Dragan Joković.

Gradonačelnik Petrović je istakao važnost diskusije o dječijim pravima i obavezama, kao osnovnom koraku ka unapređenju stanja u ovoj oblasti.

– Kao i druge lokalne zajednice, Grad Bijeljina se suočava sa izazovima, iskušenjima i zadacima u cilju zaštite djece. Na lokalnom nivou, u obavezi smo da kontinuirano radimo na unapređenju prava djece, jer nam je cilj da djeci obezbijedimo što srećnije i bezbrižnije djetinjstvo – kazao je Petrović.

On je ocijenio da je stanje u ovoj oblasti jedno od najvažnijih ogledala svakog društva i dodao da se mora uporno raditi na humanijoj ravnoteži u zajednici.

– U Bijeljini je desetine djece izloženo životu na ulici i obično su primorana da se bave prosjačenjem. Elaborat koji se tiče izgradnje prihvatilišta u Bijeljini u završnoj je fazi, ali to je samo jedan vid zaštite djece u riziku. Neophodan je snažniji i energičniji multisektorski rad na uspostavljanju mehanizama zaštite prava djeteta, uz učešće svih nadležnih institucija i nevladinih organizacija – pojasnio je Petrović.

Na konferenciji je navedeno i da, pored brojnih izazova u ostvarivanju dječijih prava, treba raditi i na suzbijanju drugih negativnih ili kriminalnih pojava, poput pedofilije, dječijih brakova, malog procenta djece iz romskih porodica koja su u predškolskom i školskom sistemu i sličnih društvenih anomalija.

Među aktivnostima kojima institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, a samim tim i Kancelarija u Bijeljini, obilježava Dan djeteta je i Okrugli sto koji će biti održati ove sedmice, na kome će biti predstavljen poseban izvještaj vezan za pravo na zdravu životnu sredinu, izrađen na osnovu anketiranja 2.500 djece. 

Zamjenik Ombudsmana za djecu Jovanka Vuković je istakla da dječija prava nisu neograničena i da se mogu ostvarivati sve dok ne ugrožavaju prava nekog drugog, uključujući vršnjake, roditelje, nastavnike i druge ljude.

– Postoje objektivni razlozi za otvaranje Prihvatilišta za djecu u riziku, kojih u ovom gradu ima oko pedeset troje, a pored njih, tu su i djeca sa poremećajima u ponašanju i djece bez roditeljskog staranja. Važno je da imamo institucionalnu podršku za pružanje ove socijalne usluge u našem gradu, jer je razlika između dnevnih centara i prihvatilišta za djecu veoma velika. Djeca koju s ulice sklonimo u Prihvatilište će imati obezbijeđen smještaj, prenoćište i sve što im je potrebno za određeni period, ali smještanje djece u Prihvatilište neće biti samo čuvanje već će se tu sa njima intenzivno raditi sa odgovrajućom socijalnom i psihološkom podrškom koje su najvažnije od svega – najavila je Vuković. 

Djeca će se u Prihvatilište smještati na osnovu Rješenja Centra za socijalni rad, ali će prije toga, biće insistirano na osnaživanju biološke porodice djeteta, jer se nerijetko dešava da je upravo porodica remetilački faktor i da upravo oni dovode djecu na ulicu da prosjače i podstiče u tome. 

– Zato je potreban paralelan stručni rad sa djecom i njihovim porodicama i tek kada procjena bude pozitivna tek onda dijete može iz Prihvatilišta da se vrati u svoju biološku porodicu – rekla je Vuković.

Zamjenik Ombudsmana za djecu je govorila i o problemu pedofilije, kao jednom od najtežih oblika kršenja dječijih prava. 

– Institucija Ombudsmana je insistirala na donošenju Zakona o registru pedofila, koji postoji od 2018. godine. Registri se nalaze pri centrima javne bezbjednosti i policijskim upravama i u njima su evidentirana sva lica koja su pravosnažno osuđena zbog krivičnog djela obljube maloljetnog djeteta. Sve institucije koje se bave djecom, kao što su predškolske i školske ustanove i bolnice, u obavezi su da utvrde da li se u Registru pedofila nalazi lice prije nego što ga zaposle, kao i lica koja su već bila zaposlena prije formiranja Registra, jer ta lica ne smiju raditi sa djecom, niti biti negdje gdje se djeca nalaze, niti im uopšte prilaziti do određene udaljenosti. Sljedeće godine ćemo uradićeti detaljnu analizu primjene ovog Zakona kako bismo mogli ukazati na eventualne propuste, jer je to u najboljem interesu djece – objasnila je Vuković. 

Dragan Joković iz „Otaharina“ je podsjetio da ovo Udruženje već tradicionalno obilježava Dan djeteta nizom aktivnosti, a ove godine organizuju radionice za djecu u Dnevnom centru za djecu u riziku.

– Izveli smo uličnu akciju sa volonterima i djecom iz Dnevnog centra i podijelili smo promotivne materijale o Danu djeteta našim sugrađanima. Sada ćemo imati i sastanak sa radnom grupom i diskutovati o pravima djece, ali prije svega o elaboratu čiju izradu radna grupa privodi kraju. U ovom dokumentu se analizira da li je ovom gradu potrebno Prihvatilište za djecu u riziku, u kom kapacitetu, ko u njemu može biti smješten i na koliko vremena.

-Ovaj dokument obuhvata i zakonske regulative i prijedloge načina zaštite koji su predvićeni pravilnikom o osnivanju usluga iz socijalne zaštite. Jedno takvo Prihvatilište će dati podršku svoj djeci da budu zaštićena interventno ako je ugrožena njihova bezbjednost, jer su se zatekli u nekom od oblika trgovine ljudima, nasilja, seksualnog zlostavljanja, porodičnih problema, radne eksploatacije i sličnim situacijama. Grad veličine i trenda širenja kakav ima Bijeljina ima potrebu za jednim ovakvim Prihvatilištem, jer djeca iz ovakvih situacija ne mogu biti smještena u hraniteljske porodice, jer je potreban drugačiji i ozbiljniji pristup njihovoj zaštiti – zaključio je Joković.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *