NS RS – Razmotreni revizorski izvještaji /VIDEO/

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u Godišnjem revizorskom izvještaju za 2020. godinu dala je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za 36 subjekata, mišljenje sa rezervom za 36 subjekata, te negativno mišljenje za dva subjekta.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je mišljenje sa rezervom na Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.

Stanje u javnom sektoru izazvalo je i oštru polemiku poslanika opozicije u skupštinskim klupama, pa se uz niz krivih navoda i replika često odstupalo od dnevnog reda.

Poslanik SDS-a Zoran Vidić ukazao je na važnost internih kontrola u subjektima revizije u oblastima zapošljavanja, popisa imovine, obaveza usklađivanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza, te budžetskog planiranja.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da resorno ministarstvo nije sklopilo nijedan reprogram duga bez obezbjeđenja, izuzev sa zdravstvenim ustanovama i sportskim klubovima.

Poslanici su nastavili zasijedanje razmatranjem specijalnog izvještaja  institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima.

U najvećem broju institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela u BiH nije ispoštovan ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, konstatovano je u ovom izvještaju

Komentari: