Najviše migranata iz Iraka, Maroka, Pakistana, Avganistana…

Pripadnici Terenske kancelarije “Sjeveroistok” Granične policije BiH su u 2020. godini, u skladu sa svojim nadležnostima na granici sa Srbijom i Hrvatskom, preduzeli mjere prema 1.979 stranih državljana, što je manje za 35 odsto od 2019. godine.

“Od navedenog broja, u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice evidentirano je 1.163 lica. Najveći broj predstavljaju lica otkrivena u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice van graničnih prelaza /973/, dok je na graničnim prelazima otkriveno je 190 migranta”, navodi za Srnu načelnik ove kancelarije Pero Milivojević.

On ističe da je 357 lica “odvraćeno od ulaska u BiH” sa područja Srbije u graničnom pojasu, gdje granica ide rijekom Drinom, što je u poređenju sa 2019. godinom, napominje Milivojević, smanjenje od 61,5 odsto.

Kada je riječ o Hrvatskoj, iz te zemlje “odvraćeno je od ulaska” u BiH 37 lica na području Brčkog, koje je interesantno migrantima zbog blizine granice na tromeđi Hrvatske, Srbije i BiH.

Kada je riječ o izlazu iz BiH, zabilježena su dešavanja na području djelovanja jedinica granične policije Brod i Orašje – u pokušaji nezakonitog prelaska državne granice na izlazu iz BiH zaustavljno je 579 lica.

“Riječ je o migrantima koji su već prethodno kontrolisani u BiH i koji su, uglavnom, imali važeće potvrde o izraženoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil u BiH. Zabilježen je veći broj slučajeva pokušaja nezakonitog izlaska iz BiH skrivanjem migranata u tovarnom prostoru teretnih motornih vozila, kao i slučajevi korištenja tuđih ili falsifikovanih putnih isprava”, naglašava Milivojević.

Najveći broj migranata otkrivenih u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice bili su državljani Iraka, Maroka, Pakistana, Avganistana, Irana, Alžira, Palestinske uprave i Bangladeša, čija državljanstva čine 75,36 odsto od ukupnog broja evidentiranih migranata.

Trenutno svi pokazatelji /statistički, stanje na granici, operativna saznanja/ ukazuju da područje djelovanja Terenske kancelarije “Sjeveroistok” Bijeljina nije izloženo masovnom prilivu migranata na ulazu u BiH.

Terenska kancelarija “Sjeveroistok” Bijeljina, s ciljem adekvatnog odgovora na trenutnu migrantsku krizu u regionu, ima zadatak da redovno prati stanje na granici sa Srbijom, ali isto tako na granici sa Hrvatskom s ciljem identifikovanja mjesta pogodnih za ilegalan prelazak granice lica koja se dovode u vezu sa ilegalnim prebacivanjem migranata.

“Najveći dio mjera preduzima se u zoni odgovornosti Jedinice granične policije Bijeljina, te, pored pojačanog prisustva policijskih službenika, obuhvata i pojačano korištenje specijalizovane opreme i uređaja”, precizira načelnik Terenske kancelarije “Sjeveroistok”.

Milivojević napominje da, budući da masovni dolazak migranata ima određene bezbjednosne rizike, ova kancelarija sprovodi kontinuiranu saradnju sa Službom za poslove sa strancima, Ministarstvom unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske, Policijom Brčko distrikta i MUP-om Posavskog kantona.

Zbog vremenskih uslova, odnosno trenutnog zimskog perioda, može se očekivati manje kretanje migranata ka krajnjoj destinaciji.

Milivojević kaže da Granična policija BiH, u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli, preduzima mjere na sprečavanju nezakonitog prelaska granice bez obzira na to da li je riječ o ulasku u BiH ili izlasku iz BiH.

“Zbog nedovoljnog broja policijskih službenika, u skladu sa procjenama i potrebama, kontinuirano se vrši privremeni interni premještaj, kao i vanredno angažovanje policijskih službenika Granične policije BiH u Jedinici granične policije Bijeljina, čije je područje djelovanja prema Srbiji”, napominje Milivojević.

Na osnovu Sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice između Granične policije BiH i drugih policijskih agencija u BiH, ispomoć Jedinici granične policije Bijeljina u obavljanju poslova nadzora i zaštite granice BiH pruža i MUP Republike Srpske angažovanjem policijskih službenika.

Terenska kancelarija “Sjeveroistok” Bijeljina u narednom periodu nastaviće da kontinuirano prati stanje nezakonitih migracija na području svog djelovanja, najavljuje Milivojević.

“Imajući u vidu sve parametre koji uslovljavaju i karakterišu stanje bezbjednosti i zaštite granice, cijenimo da je trenutno stanje bezbjednosti i zaštite granice na području djelovanja Terenske kancelarije `Sjeveroistok` Bijeljina – zadovoljavajuće”, kaže on.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *