Muzej “Semberije” bilježi sve veću posjećenost /VIDEO/

Na gradskoj Skupštini usvojen je godišnji izvještaj o radu Muzeja Semberije za 2019. godinu, sa planom rada za tekuću godinu. Muzej Semberije je jedini muzej u Republici Srpskoj  koji se ne finansira iz republičkog budžeta, nego samo iz budžeta grada Bijeljine.

Muzej Semberije, koji je definisan kao neprofitna, stalna ustanova u službi društva i njegovog razvoj, ustanova je opšteg tipa koja njeguje sve osnovne muzejske discipline  i ima stalne postavke  za arheologiju, etnologiju  i istoriju, kao i odgovarajuće depoe  ovih osnovnih muzejskih zbirki, te posjeduje još i umjetničku i prirodnjačku kolekciju. Muzej posjeduje i stručnu biblioteku, fototeku i hemeroteku. 

Tokom 2019. godine Muzej Semberije je realizovao sve planirane aktivnosti,  među kojima je organizacija 10 povremenih i gostujućih izložbi, zatim smotre arheoloških i etnoloških dokumentanih filmova, te organizacija manifestacije Noć muzeja i Putologije. 

Posjete muzeju su možda najprepoznatljiviji pokazatelj o radu i društvenoj ulozi ustanove. Tokom 2019. muzej je posjetilo 7.339 lica, što je za oko 2000 više u odnosu na 2018. 

Saradnja sa drugim muzejima i ustanovama bila je na dobrom nivou, a uobičajeno su nastavili sa praksom muzejske podrške brojnim naučnim i stručnim radnicima.  Kao i ranijih godina ova ustanova je davala aktivan doprinos u radu raznih gradskih komisija i odbora.

Kada je riječ o planovima za 2020. godinu,  očekuju da će, kao i prethodnih godina, uspješno realizovati tradicionalne muzejske aktivnosti. Tako će i ove godine aplicirati na konkurs Ministarstva civilnih poslova BiH, a planirane  obimne terenske aktivnosti pratiće i odgovarajući rad na izradi dokumentacije, pisanju stručnih izvještaja, kao i učešće na stručnim skupovima. 

Materijalni troškovi i sredstva za tekuće održavanje objekata precizno su budžetom definisani, sa platama i investicijom na 272.500 maraka. Utrošak ovih budžetskih sredstava  obavljaće prema finansijskom planu i programu preko trezora Grada Bijerljine. U Muzeju Semberije ističu da ukoliko u 2020. godini  ne budu priključeni na sistem gasifikacionog grijanja moraće da traže alternativni način grijanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *