Isplata materinskog i dodatka na djecu počinje sutra

Redovna isplata dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i  naknade roditelju-njegovatelju ili njegovateljuza mjesec mart 2020. godine počinje sutra, 3. aprila 2020. godine(petak).

Martovska isplata dodataka na djecu obuhvata 16.872 djeteta, odnosno 11.538 korisnika. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 1.123,591,00 KM.

Materinskim dodatkom za mjesec mart obuhvaćeno je 5.383 porodilja, za isplatu koga je izdvojeno 2.180.115,00 KM.

Takođe, sutra počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Kaoi i prava na pomoć za opremu novorođenčeta. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 100 porodilja. Odnosno 93 trećerođene i 13 četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 61.650,00 KM. Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 166.250,00 KM za 649 porodilja, odnosno 665 djece.

Ovog mjeseca sa isplatom je počelo i novo pravo iz Zakona o dječjoj zaštiti, naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

Nastupanjem vanredne situacije izazvane pandemijom virusa „COVID-19“ Fond je počeo sa isplatom prava na refundaciju naknada plata za porodilje jednom sedmično. Na ovaj način Fond nastoji da pomogne poslodavcima da održe likvidnost i zaštiti radna mjesta.

Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti nadležnim centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne i dječije zaštite u kojima imaju prebivalište.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *