Grad subvencioniše prevoz učenika

Gradska uprava će subvencionisati troškove prevoza učenika osnovnih škola na području Grada Bijeljina koji do škole putuju sa udaljenosti veće od četiri kilometra, odlučeno je na 39. zasjedanju Skupštine Grada.

Troškovi prevoza biće isplaćivani za prvo polugodište školske 2020/2021. godine prevozniku sa kojim su osnovne škole zaključile ugovor ili roditeljima koji samostalno prevoze svoju djecu, u iznosu od 30,00 KM po učeniku mjesečno.

Osnovne škole koje su zaključile ugovore o prevozu učenika sa ovlaštenim prevoznicima, dužne su da u roku od pet dana, od stupanja na snagu skupštinske odluke, dostave nadležnom odjeljenju Gradske uprave spiskove učenika sadrže ime i prezime učenika putnika, relaciju na kojoj učenik putuje i udaljenost sa koje učenik putuje u školu.

Škole koje nisu zaključile ugovor sa prevoznikom dužne su da dostave poseban spisak učenika čiji prevoz roditelji sami organizuju. Potrebno je da podaci o roditelju, odnosno staratelju, pored imena i prezimena sadrže adresu prebivališta i broj tekućeg računa na koji će se vršiti isplata subvencija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *