“Vode Srpske”: U Semberiji uloženo više od 57 miliona maraka

Na području Bijeljine je nakon velikih poplava 2014. godine do danas uloženo više od 57 miliona KM u projekte zaštite od poplava i navodnjavanja, saopšteno je iz Javne ustanove “Vode Srpske”.

Za ove projekte je 19,7 miliona KM obezbijeđeno u okviru projekta “Hitna pomoć i zaštita od poplava” iz kredita Evropske investicione banke, 7,4 miliona KM iz projekta “Izgradnja i sanacija vodoprivrednih objekata” iz sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, 17 miliona KM za mjere unapređenja zaštite od poplava iz kreditnih sredstava Svjetske banke i IPA sredstava i 13,2 miliona KM za izgradnju sistema za navodnjavanje u Semberiji.

Iz “Voda Srpske” navode da je, nakon velikih poplava 2010. i 2014. godine, Republika Srpska pokrenula program obnove cjelokupnog sistema zaštite od poplava.

Vlada Republike Srpske obezbijedila je više izvora finansiranja pa je, zahvaljujući tome, u protekloj deceniji uloženo ukupno 220 miliona KM za projekte u sektoru voda širom Srpske, a najviše sredstava investirano je na području Bijeljine jer je Semberija pretrpjela najveću štetu u poplavama 2010. i 2014. godine.

U tekstu je dat pregled značajnih mjera u sektoru voda koje su realizovane na području Bijeljine od 2014. do ove godine, među kojima je na prvom mjestu podizanje nasipa na Savi na lokalitetu Rača vrijedan 2,7 miliona KM, u blizini ušća kanala Stara Dašnica na lokalitetu Visoč vrijedan 1,3 miliona KM i rehabilitacija nasipa u blizini pumpne stanice Topolovac vrijednosti veće od dva miliona maraka.

Urađena je rekonstrukcija ustave Rača vrijednosti 225.264 KM, kao i rekonstrukcija spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i kanala Dašnica kroz grad Bijeljina, što je projekat vrijedan 4.949.691 KM.

Izvršena je rekonstrukcija Majevičkog obodnog kanala i kanala Glogovac vrijednost 6.410.507 KM, regulacija kanala Janjica vrijedna 731.458 KM, rehabilitacija Glavnog obodnog kanala /GOK/ gdje je vrijednost radova 852.780 KM, podizanje nivoa savskog nasipa na lokaciji pumpne stanice Domuz skela vrijednosti 100.873 KM i izgradnja potpornih krilnih zidova na kanalu GOK vrijedna 302.288 KM.

Urađeno je izdizanje saobraćajne komunikacije na kotu plavljenja na lokalitetu “Tri dlake”, što je projekat vrijedan 89.779 KM, zatvaranje napuštenih starača na lokalitetu “Orlovo polje” vrijednosti 270.690 KM, sanacija drinskog nasipa u vrijednosti 119.987 KM, sanacija savskog nasipa vrijedna 184.611 KM, kao i sanacija kanala Drina-Glogovac vrijednosti 322.446 KM.

Za sanaciju obodnog kanala Selište izdvojeno je 149.927 KM, izradu parapetnog zida na kanalu GOK duž 319 metara 179.519 KM, za regulaciju dijela vodotoka Janje 249.883 KM, za injekcione radove na gravitacionom ispustu Begov put 496.680 KM.

Za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljina na potezu kanal Glogovac – Spojni kanal – Majevički obodni kanal utrošeno je 269.000 KM, za sanaciju korita rijeke Lukavac na području mjesnih zajednica Magnojević, Vršani, Donja Bukovica i Novi radi zaštite lokalnih puteva 230.703 KM, te za sanaciju oštećenja nakon poplava na ranije izgrađenoj obaloutvrdi lijeve obale rijeke Drine na lokalitetu “Holandija” u Janji 550.681 KM.

Za nastavak radova na izdizanju putne komunikacije na lokalitetu “Orlovo polje” izdvojeno je 421.420 KM, za otkopavanje lijevog rukavca rijeke Drine uklanjanjem šljunčanog nanosa s ciljem zahvatanja vode rijeke Drine u kanal Drina – Dašnica 494.452 KM.

Kroz projekat ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini izdvojeno je 963.250 KM, za sanaciju i regulaciju dijela vodotoka Lukavac 749.783 KM i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi izvođenja radova 1.683.609 KM.

Za unapređenje zaštite od poplava na području Semberije uloženo je 17 miliona KM iz sredstava Svjetske banke i IPA sredstva.

Ovim novcem urađeni su projekti regulacije korita rijeke Janje od ušća u Drinu do mosta na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik sa izgradnjom mosta na rijeci Janji vrijednosti 6.324.649 KM i sanacija ruševne obale Drine na lokalitetima “Orlovo polje”, Eko kamp Amajlije, Popovi tri, Balatun, Popovi-Amajlije, Janja uzvodno od vodozahvata, Janja nizvodno od ušća u Drinu i “Tri dlake”, vrijednosti 5.917.517 KM.

Urađeno je čišćenje rukavca rijeke Drine od vodozahvatne građevine Janja vrijednosti 105.550 KM, izrada idejnog i glavnog projekta za zaštitu od poplava rijeke Drine – Drinski nasip u vrijednosti 1,1 milion maraka.

Za izvođenje radova prema glavnom projektu regulacije korita rijeke Janje na području Bijeljine sa glavnim projektom zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Novog naselja Janja izdvojeno je 3.560.561 KM.

Uloženo je 13.220.780 KM za izgradnju sistema za navodnjavanje u Semberiji – “Donje Crnjelovo” na površini od 550 hektara, “Batković” 834 hektara, kao i sanacija, rekonstrukcija i uređenje kanala “Stara Dašnica” sa izmuljavanjem i osposobljavanjem “drenova” u hidromelioracionom sistemu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *