Utvrđeni propusti u 78 slučajeva

Tehnički inspektori su na području bijeljinske regije u prošloj godini izvršili 780 kontrola, od kojih su u 78 utvrđeni propusti.

Riječ je o kontrolama u oblasti elektroenergetike, termoenergetike, nafte i gasa, geologije i rudarstva.

Načelnika Odjeljenja za odnose s javnošću Inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić rekla je Srni da je u oblasti elektroenergetike kontrolisana proizvodnja, prenos i distribucija električne energije, kao i dio većih krajnjih potrošača.

“Na trafostanicama i dalekovodima koji su u funkciji prenosa električne energije nije bilo većih zastoja, a proizvodni objekti /termoelektrane/ nakon izvršenih remonta imali su pouzdanu i kontinuiranu proizvodnju električne energije”, navela je Makivićeva.

Ona je dodala da su se nedostaci utvrđeni u oblasti distribucije električne energije odnosili na tehničku dokumentaciju, redovnost održavanja elektroenergetskih objekata, redovnost vršenja periodičnih pregleda, ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima.

“U oblasti termoenergetike predmet kontrole bila su kotlovska postrojenja, stabilne posude za tečni naftni gas, posude pod pritiskom, posude za propan-butan gas, autogasni rezervoari za pogon motornih vozila”, rekla je Makivićeva.

Ona je dodala da se pri inspekcijskim kontrolama opreme pod pritiskom nedostaci odnose na neispravnost mjernih uređaja, rokove baždarenja, promjene oblika i geometrije pri hladnoj probi, lošu antikorozivnu zaštitu.

Makivićeva je rekla da je prilikom kontrole kvaliteta goriva na benzinskim pumpama na području bijeljine uzeto 809 uzoraka, a u sedam slučajeva utvrđena su odstupanja od propisanih parametara kvaliteta.

U oblasti rudarstva, kaže Makivićeva, predmet kontrole bili su subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sirovina i subjekti koji vrše usluge u oblasti rudarstva, kao što su izvođenje rudarskih radova, projektovanje, periodični pregledi kao i objekti u sastavu rudnika.

“Najčešće utvrđeni nedostaci odnosili su se na izvođenje radova i usklađenost sa projektnom dokumentacijom, te pridržavanje tehničkih normativa i mjera zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina”, rekla je ona.

Republička tehnička inspekcija je u 2019. godini izvršila ukupno 2.477 kontrola.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.