Novac peru u poslovima s nekretninama

U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog…

Sumnjivi kapital iz BiH najčešće odlazi u Austriju, Hrvatsku i Rusiju

BiH je zemlja sa najvećim odlivom sumnjivog kapitala u svom bruto domaćem proizvodu u cijelom…

Sve presude za pranje novca mogu stati u jednu fasciklu

Dok sva relevantna istraživanja pokazuju da je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili…

“Mašine za pranje” novca radile punom parom

U legalne novčane tokove u BiH 2022. godine ubačeno je 35,19 miliona maraka nelegalno stečenog…

Izvještaj: U BiH bujaju pranje novca i korupcija

Organizovani kriminal i pranje novca su u BiH, Srbiji i Crnoj Gori koncentrisani u oblastima…

Pozajmicama peru novac?

Novčane pozajmice ili zajmovi koje fizička lica daju pravnim licima ili koje pravna lica međusobno…

BiH skinuta sa liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca

Evropska komisija objavila je novi popis trećih zemalja sa strateškim nedostacima u režimu sprečavanja pranja…