Posjeta ruske i egipatske delegacije obilježila drugi dan Sajma

Za Tehnički remont Bratunac /TRB/ najznačajniji događaj drugog dana Sajma naoružanja i vojne opreme “Edeks”…