“Partizan” danas slavi 75. rođendan

“Partizan” je osnovan 4. oktobra 1945. godine u Beogradu, pod nazivom “Fiskulturno društvo Centralnog doma…