Sanirano klizište u Gornjem Priboju na putu uz Đerušu

U Gornjem Priboju na putu uz brdo Đeruša sanirano je klizište, koje se pojavilo nakon…