Usvojeni nacrti rebalansa za 2023. I budžeta za 2024. /VIDEO/

Skupština grada Bijeljina usvojila je danas nacrte rebalansa budžeta za ovu godinu od skoro 74,4…