“Akcioni plan za unapređenje socijalnih usluga Grada Bijeljina” /VIDEO/

U organizaciji “Centra za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin” danas je održana prezentacija finalnog…

Razgovori o izradi Akcionog plana za unapređenje socijalnih usluga /VIDEO/

U organizaciji Udruženja građana Otaharin danas je održana radionica za izradu Akcionog plana za unapređenje…